• Sách TK Tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 622 GI-T
    Nhan đề: Giáo trình tiếng anh chuyên ngành địa chất dầu khí :
DDC 622
Nhan đề Giáo trình tiếng anh chuyên ngành địa chất dầu khí : English for petroleum geology / Phạm Văn Tuấn(Ch.b), Lê Ngọc Ánh, Nguyễn Thị Minh Hồng....
Thông tin xuất bản H. : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2019
Mô tả vật lý 120tr. ; 24cm.
Tóm tắt Trình bày giới thiệu địa chất dầu khí, bể trầm tích, hệ thống dầu khí, đá sinh và trưởng thành, đá chứa, đá chắn, các loại bẫy chữa, hình thành, dịch chuyển và tích tụ dầu khí, khoan dầu và khí...
Từ khóa tự do Tiếng anh
Từ khóa tự do Dầu khí
Từ khóa tự do Địa chất dầu
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Minh Hồng
Tác giả(bs) CN Lê Ngọc Ánh
Tác giả(bs) CN Dương Thúy Hường
Tác giả(bs) CN Trương Thị Thanh Thủy
Tác giả(bs) CN Phạm Văn Tuấn
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: VĐ4332 (02 cuốn): 303008532-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126191
00211
0041E1553A3-04A3-4C18-A458-AC129BCE4445
005202003271540
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c155000
039|a20200327154010|bhoangnga|c20200327145336|dhoangnga|y20200317105746|zhoangnga
082 |a622|bGI-T
245 |aGiáo trình tiếng anh chuyên ngành địa chất dầu khí : |bEnglish for petroleum geology / |cPhạm Văn Tuấn(Ch.b), Lê Ngọc Ánh, Nguyễn Thị Minh Hồng....
260|aH. : |bKhoa học tự nhiên và công nghệ, |c2019
300 |a120tr. ; |c24cm.
520 |aTrình bày giới thiệu địa chất dầu khí, bể trầm tích, hệ thống dầu khí, đá sinh và trưởng thành, đá chứa, đá chắn, các loại bẫy chữa, hình thành, dịch chuyển và tích tụ dầu khí, khoan dầu và khí...
653 |aTiếng anh
653 |aDầu khí
653 |aĐịa chất dầu
690 |aNgành Dầu khí
691 |aChuyên ngành Địa chất dầu khí
700 |aNguyễn Thị Minh Hồng
700 |aLê Ngọc Ánh
700 |aDương Thúy Hường
700 |aTrương Thị Thanh Thủy
700 |aPhạm Văn Tuấn
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Đọc: VĐ4332 (02 cuốn): 303008532-3
890|a2
900 |aBiếu|bAnh Phạm Văn Tuấn
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 303008532 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 622 GI-T Sách tham khảo Việt 1
2 303008533 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 622 GI-T Sách tham khảo Việt 2