• Sách TK Tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 622.3382 NG-G
    Nhan đề: Giáo trình phương pháp luận thiết kế thiết bị và dụng cụ khoan / :
DDC 622.3382
Tác giả CN Nguyễn Văn Giáp
Nhan đề Giáo trình phương pháp luận thiết kế thiết bị và dụng cụ khoan / : Dùng cho học viên cao học ngành kỹ thuật máy và thiết bị mỏ, dầu khí / Nguyễn Văn Giáp
Thông tin xuất bản H. : Knxb, 2012
Mô tả vật lý 60tr. ; 30cm.
Tóm tắt Trình bày về cấu tạo chung của tổ hợp thiết bị khoan, nguyên tắc thiết kế thiết bị và dụng cụ khoan, phương pháp luận thiết kế
Từ khóa tự do Dụng cụ khoan
Từ khóa tự do Thiết kế
Từ khóa tự do Thiết bị
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc VĐ4345 (02 cuốn): 303008539-40
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126190
00211
004D36A2FE3-FF0E-49DB-A245-C2B155E9E1BB
005202005081435
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20200508143544|bhoangnga|c20200508143457|dhoangnga|y20200317105047|zhoangnga
082 |a622.3382|bNG-G
100 |aNguyễn Văn Giáp
245 |aGiáo trình phương pháp luận thiết kế thiết bị và dụng cụ khoan / : |bDùng cho học viên cao học ngành kỹ thuật máy và thiết bị mỏ, dầu khí / |cNguyễn Văn Giáp
260 |aH. : |bKnxb, |c2012
300 |a60tr. ; |c30cm.
520 |aTrình bày về cấu tạo chung của tổ hợp thiết bị khoan, nguyên tắc thiết kế thiết bị và dụng cụ khoan, phương pháp luận thiết kế
653 |aDụng cụ khoan
653 |aThiết kế
653 |aThiết bị
690 |aNgành Dầu khí
691 |aChuyên ngành Thiết bị dầu khí
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Đọc VĐ4345 (02 cuốn): 303008539-40
890|a2
900 |aBiếu
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 303008539 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 622.3382 NG-G Sách tham khảo Việt 1
2 303008540 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 622.3382 NG-G Sách tham khảo Việt 2