• Sách TK Ngoại Văn
  • Ký hiệu PL/XG: 005.133 GE-A
    Nhan đề: Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn and TensorFlow:
DDC 005.133
Tác giả CN Géron, Aurélien
Nhan đề Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn and TensorFlow:Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent Systems / Aurélien Géron
Thông tin xuất bản Sebastopol., : O'reilly, 2017
Mô tả vật lý 551tr. ; 23cm.
Từ khóa tự do Scikit-lear
Từ khóa tự do Tensorflow
Từ khóa tự do Thực hành
Địa chỉ HUMGKho STK Ngoại Văn tầng 3 Đọc: KĐ2134 (01 cuốn): 304000714
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126135
00212
00465F96D93-5415-4E70-B2D1-D173E905741B
005202005051534
008 2017 vm| vie
0091 0
020 |c2837000
039|a20200505153400|bhoangnga|c20200504102259|dhoangnga|y20200108092014|zhoangthuy
082 |a005.133|bGE-A
100 |aGéron, Aurélien
245 |aHands-On Machine Learning with Scikit-Learn and TensorFlow:|bConcepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent Systems / |cAurélien Géron
260 |aSebastopol., : |bO'reilly, |c2017
300 |a551tr. ; |c23cm.
653 |aScikit-lear
653 |aTensorflow
653 |aThực hành
690 |aNgành Công nghệ thông tin
691 |aChuyên ngành Công nghệ Phần mềm
852|aHUMG|bKho STK Ngoại Văn tầng 3|j Đọc: KĐ2134 (01 cuốn): 304000714
890|a1
900 |aMua
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 304000714 Kho STK Ngoại Văn tầng 3 005.133 GE-A Sách tham khảo khác 1