DDC 006.6
Tác giả CN Ali, Warsame Hassan
Nhan đề Fundamentals of Electric Machines: A Primer with MATLAB / Warsame Hassan Ali, Matthew N. O. Sadiku, Samir Abood
Thông tin xuất bản Boca Raton., : CRC Press, 2019
Mô tả vật lý 390tr. ; 25cm.
Từ khóa tự do Máy điện
Từ khóa tự do Matlab
Từ khóa tự do Nguyên tắc
Tác giả(bs) CN Abood, Samir
Tác giả(bs) CN Sadiku, Matthew N. O.
Địa chỉ HUMGKho STK Ngoại Văn tầng 3 Đọc: KĐ2123 (01 cuốn): 304000724
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126130
00212
004E46D3D21-C635-4CB6-B830-62A8F552AB44
005202005041554
008 2019 vm| vie
0091 0
020 |c2603750
039|a20200504155409|bhoangnga|c20200504155354|dhoangnga|y20200108092013|zhoangthuy
082 |a006.6|bAL-W
100 |aAli, Warsame Hassan
245 |aFundamentals of Electric Machines:|b A Primer with MATLAB / |cWarsame Hassan Ali, Matthew N. O. Sadiku, Samir Abood
260 |aBoca Raton., : |bCRC Press, |c2019
300 |a390tr. ; |c25cm.
653 |aMáy điện
653 |aMatlab
653 |aNguyên tắc
690 |aNgành Công nghệ thông tin
691 |aChuyên ngành Công nghệ Phần mềm
700 |aAbood, Samir
700 |aSadiku, Matthew N. O.
852|aHUMG|bKho STK Ngoại Văn tầng 3|j Đọc: KĐ2123 (01 cuốn): 304000724
890|a1
900 |aMua
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 304000724 Kho STK Ngoại Văn tầng 3 006.6 AL-W Sách tham khảo khác 1