• Sách TK Ngoại Văn
  • Ký hiệu PL/XG: 005.133 WU-C
    Nhan đề: An introduction to object-oriented programming with Java /
DDC 005.133
Tác giả CN Wu, C. Thomas
Nhan đề An introduction to object-oriented programming with Java / C. Thomas Wu
Lần xuất bản Fifth edition
Thông tin xuất bản New York., : Mc Graw hill, 2009
Mô tả vật lý 987tr. ; 23cm.
Từ khóa tự do Hướng đối tượng
Từ khóa tự do Lập trình
Từ khóa tự do Java
Địa chỉ HUMGKho STK Ngoại Văn tầng 3 Đọc: KĐ2125 (01 cuốn): 304000722
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126129
00212
004FFB02523-D425-4AB1-B329-EDC6576399E0
005202005041532
008 2009 vm| vie
0091 0
020 |c7875000
039|a20200504153203|bhoangnga|c20200504153118|dhoangnga|y20200108092012|zhoangthuy
082 |a005.133|bWU-C
100 |aWu, C. Thomas
245 |aAn introduction to object-oriented programming with Java / |cC. Thomas Wu
250 |aFifth edition
260 |aNew York., : |bMc Graw hill, |c2009
300 |a987tr. ; |c23cm.
653 |aHướng đối tượng
653 |aLập trình
653 |aJava
690 |aNgành Công nghệ thông tin
691 |aChuyên ngành Công nghệ Phần mềm
852|aHUMG|bKho STK Ngoại Văn tầng 3|j Đọc: KĐ2125 (01 cuốn): 304000722
890|a1
900 |aMua
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 304000722 Kho STK Ngoại Văn tầng 3 005.133 WU-C Sách tham khảo khác 1