• Luận văn, Luận án
  • Ký hiệu PL/XG: TĐ.01366
    Nhan đề: Nghiên cứu đề xuất phương pháp xác định nồng độ bụi (PM10) trong không khí khu vực đô thị Việt Nam từ dữ liệu ảnh vệ tinh. :
DDC
Tác giả CN Nguyễn Như Hùng
Nhan đề Nghiên cứu đề xuất phương pháp xác định nồng độ bụi (PM10) trong không khí khu vực đô thị Việt Nam từ dữ liệu ảnh vệ tinh. : Luận án tiến sĩ kỹ thuật / Nguyễn Như Hùng
Thông tin xuất bản H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2019
Mô tả vật lý 137tr ; 30cm ; 1 đĩa CD-Rom
Tùng thư Trắc Địa
Phụ chú ĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
Thuật ngữ chủ đề Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ
Từ khóa tự do Ảnh vệ tinh
Từ khóa tự do Đô thị Việt Nam
Từ khóa tự do Không khí
Từ khóa tự do Nồng độ bụi
Tác giả(bs) CN Phạm Quang Vinh
Tác giả(bs) CN Trần Vân Anh
Địa chỉ Kho luận án & luận văn ;LA.07716
000 00000nam a2200000 a 4500
00126017
00232
003TVMDC
0045837FA79-9D1C-4F13-8C2C-DB740CD63E8F
008 2019 vm| vie
0091 0
039|y20200107150541|zhuudo
082|bTĐ.01366
100|aNguyễn Như Hùng
245|aNghiên cứu đề xuất phương pháp xác định nồng độ bụi (PM10) trong không khí khu vực đô thị Việt Nam từ dữ liệu ảnh vệ tinh. : |bLuận án tiến sĩ kỹ thuật / |cNguyễn Như Hùng
260|aH. : |bĐH Mỏ - Địa chất, |c2019
300|a137tr ; |c30cm ; |e1 đĩa CD-Rom
490|aTrắc Địa
500|aĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
502|a9520503
650|aKỹ thuật trắc địa - Bản đồ
653|aẢnh vệ tinh
653|aĐô thị Việt Nam
653|aKhông khí
653|aNồng độ bụi
700|aPhạm Quang Vinh
700|aTrần Vân Anh
852|aKho luận án & luận văn ;|jLA.07716
952|jLA.07716
Không tìm thấy biểu ghi nào