• Luận văn, Luận án
  • Ký hiệu PL/XG: TĐ.01365
    Nhan đề: Nghiên cứu phương pháp dự báo các đại lượng dịch chuyển đất đá và biến dạng bề mặt phù hợp với điều kiện khai thác hầm lò ở Việt Nam :
DDC
Tác giả CN Nguyễn Quốc Long
Nhan đề Nghiên cứu phương pháp dự báo các đại lượng dịch chuyển đất đá và biến dạng bề mặt phù hợp với điều kiện khai thác hầm lò ở Việt Nam : Luận án tiến sĩ kỹ thuật / Nguyễn Quốc Long
Thông tin xuất bản H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2019
Mô tả vật lý 172tr ; 30cm ; 1 đĩa CD-Rom
Tùng thư Trắc Địa
Phụ chú ĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
Thuật ngữ chủ đề Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ
Từ khóa tự do Biến dạng bề mặt
Từ khóa tự do Dịch chuyển đất đá
Từ khóa tự do Khai thác hầm lò
Từ khóa tự do Việt Nam
Tác giả(bs) CN Võ Chí Mỹ
Tác giả(bs) CN Vương Trọng Kha
Địa chỉ Kho luận án & luận văn ;LA.07715
000 00000nam a2200000 a 4500
00126016
00232
003TVMDC
00445A0214C-C5FB-4EEB-AD9C-5EF061A56B00
008 2019 vm| vie
0091 0
039|y20200107150540|zhuudo
082|bTĐ.01365
100|aNguyễn Quốc Long
245|aNghiên cứu phương pháp dự báo các đại lượng dịch chuyển đất đá và biến dạng bề mặt phù hợp với điều kiện khai thác hầm lò ở Việt Nam : |bLuận án tiến sĩ kỹ thuật / |cNguyễn Quốc Long
260|aH. : |bĐH Mỏ - Địa chất, |c2019
300|a172tr ; |c30cm ; |e1 đĩa CD-Rom
490|aTrắc Địa
500|aĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
502|a9520503
650|aKỹ thuật trắc địa - Bản đồ
653|aBiến dạng bề mặt
653|aDịch chuyển đất đá
653|aKhai thác hầm lò
653|aViệt Nam
700|aVõ Chí Mỹ
700|aVương Trọng Kha
852|aKho luận án & luận văn ;|jLA.07715
952|jLA.07715
Không tìm thấy biểu ghi nào