• Luận văn, Luận án
  • Ký hiệu PL/XG: CĐ.00571
    Nhan đề: Nghiên cứu tính toán một số thông số chính của giá thủy lực di động liên kết xích dùng cho mỏ hầm lò :
DDC
Tác giả CN Nguyễn Quang Huy
Nhan đề Nghiên cứu tính toán một số thông số chính của giá thủy lực di động liên kết xích dùng cho mỏ hầm lò : Luận văn thạc sĩ kỹ thuật / Nguyễn Quang Huy
Thông tin xuất bản H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2019
Mô tả vật lý 78tr ; 30cm ; 1 đĩa CD-Rom
Tùng thư Cơ điện
Phụ chú ĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
Thuật ngữ chủ đề Kỹ thuật cơ khí động lực
Từ khóa tự do Giá thủy lực di động
Từ khóa tự do Mỏ hầm lò
Từ khóa tự do Quảng Ninh
Từ khóa tự do Thiết bị chống giữ
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Xô
Địa chỉ Kho luận án & luận văn ;LV.07713
000 00000nam a2200000 a 4500
00126014
00232
003TVMDC
00466740730-B2FB-46B7-B914-62661818659B
008 2019 vm| vie
0091 0
039|y20200107150540|zhuudo
082|bCĐ.00571
100|aNguyễn Quang Huy
245|aNghiên cứu tính toán một số thông số chính của giá thủy lực di động liên kết xích dùng cho mỏ hầm lò : |bLuận văn thạc sĩ kỹ thuật / |cNguyễn Quang Huy
260|aH. : |bĐH Mỏ - Địa chất, |c2019
300|a78tr ; |c30cm ; |e1 đĩa CD-Rom
490|aCơ điện
500|aĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
502|a8520116
650|aKỹ thuật cơ khí động lực
653|aGiá thủy lực di động
653|aMỏ hầm lò
653|aQuảng Ninh
653|aThiết bị chống giữ
700|aNguyễn Văn Xô
852|aKho luận án & luận văn ;|jLV.07713
952|jLV.07713
Không tìm thấy biểu ghi nào