• Luận văn, Luận án
  • Ký hiệu PL/XG: CĐ.00569
    Nhan đề: Nghiên cứu xác định một số thông số hợp lý của máy hút sắt lắp trên băng tải dùng trong nhà máy tuyển than Vàng Danh 2 :
DDC
Tác giả CN Nguyễn Đức Hạnh
Nhan đề Nghiên cứu xác định một số thông số hợp lý của máy hút sắt lắp trên băng tải dùng trong nhà máy tuyển than Vàng Danh 2 : Luận văn thạc sĩ kỹ thuật / Nguyễn Đức Hạnh
Thông tin xuất bản H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2019
Mô tả vật lý 80tr ; 30cm ; 1 đĩa CD-Rom
Tùng thư Cơ điện
Phụ chú ĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
Thuật ngữ chủ đề Kỹ thuật cơ khí động lực
Từ khóa tự do Băng tải
Từ khóa tự do Máy hút sắt
Từ khóa tự do Nhà máy tuyển than
Từ khóa tự do Than Vàng Danh 2
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Xô
Địa chỉ Kho luận án & luận văn ;LV.07711
000 00000nam a2200000 a 4500
00126012
00232
003TVMDC
00423234285-325C-4EB0-824A-3D89A73DB7B4
008 2019 vm| vie
0091 0
039|y20200107150539|zhuudo
082|bCĐ.00569
100|aNguyễn Đức Hạnh
245|aNghiên cứu xác định một số thông số hợp lý của máy hút sắt lắp trên băng tải dùng trong nhà máy tuyển than Vàng Danh 2 : |bLuận văn thạc sĩ kỹ thuật / |cNguyễn Đức Hạnh
260|aH. : |bĐH Mỏ - Địa chất, |c2019
300|a80tr ; |c30cm ; |e1 đĩa CD-Rom
490|aCơ điện
500|aĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
502|a8520116
650|aKỹ thuật cơ khí động lực
653|aBăng tải
653|aMáy hút sắt
653|aNhà máy tuyển than
653|aThan Vàng Danh 2
700|aNguyễn Văn Xô
852|aKho luận án & luận văn ;|jLV.07711
952|jLV.07711
Không tìm thấy biểu ghi nào