• Luận văn, Luận án
  • Ký hiệu PL/XG: CĐ.00565
    Nhan đề: Nghiên cứu, tính toán thiết kế hộp gây rung và lưới sàng của máy sàng cong có năng suất 650T/
DDC
Tác giả CN Đặng Văn Phối
Nhan đề Nghiên cứu, tính toán thiết kế hộp gây rung và lưới sàng của máy sàng cong có năng suất 650T/Luận văn thạc sĩ kỹ thuật / h, phân loại than cỡ hạt "0-50"mm : Đặng Văn Phối
Thông tin xuất bản H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2019
Mô tả vật lý 75tr ; 30cm ; 1 đĩa CD-Rom
Tùng thư Cơ điện
Phụ chú ĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
Thuật ngữ chủ đề Kỹ thuật cơ khí động lực
Từ khóa tự do Hộp gây rung
Từ khóa tự do Lưới sàng
Từ khóa tự do Máy sàng cong
Từ khóa tự do Phân loại than
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Xô
Địa chỉ Kho luận án & luận văn ;LV.07707
000 00000nam a2200000 a 4500
00126008
00232
003TVMDC
00429FB7C30-9E76-434D-B537-9211783FFCB6
008 2019 vm| vie
0091 0
039|y20200107150537|zhuudo
082|bCĐ.00565
100|aĐặng Văn Phối
245|aNghiên cứu, tính toán thiết kế hộp gây rung và lưới sàng của máy sàng cong có năng suất 650T/|ch, phân loại than cỡ hạt "0-50"mm : |bLuận văn thạc sĩ kỹ thuật / |cĐặng Văn Phối
260|aH. : |bĐH Mỏ - Địa chất, |c2019
300|a75tr ; |c30cm ; |e1 đĩa CD-Rom
490|aCơ điện
500|aĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
502|a8520116
650|aKỹ thuật cơ khí động lực
653|aHộp gây rung
653|aLưới sàng
653|aMáy sàng cong
653|aPhân loại than
700|aNguyễn Văn Xô
852|aKho luận án & luận văn ;|jLV.07707
952|jLV.07707
Không tìm thấy biểu ghi nào