• Sách TK Tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 628.4 VU-T
    Nhan đề: Giáo trình xử lý chất thải bằng công nghệ sinh học /
DDC 628.4
Tác giả CN Vũ Thị Phương Thảo
Nhan đề Giáo trình xử lý chất thải bằng công nghệ sinh học / Vũ Thị Phương Thảo(Ch.b), Đỗ Cao Cường, Đỗ Thị Hải
Thông tin xuất bản H. : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2019
Mô tả vật lý 98tr. ; 24cm.
Tóm tắt Trang bị cho bạn đọc kiến thức cơ bản về phương pháp xử lý nước thải, xử lý chất thải rắn, xử lý khí thải bằng công cụ sinh học là các vi sinh vật và các đối tượng sinh thái học khác có sẵn trong môi trường.
Từ khóa tự do Công nghệ sinh học
Từ khóa tự do Xử lý
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Chất thải
Tác giả(bs) CN Đỗ Thị Hải
Tác giả(bs) CN Đỗ Cao Cường, Đỗ Thị Hải
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: VĐ4272 (01 cuốn): 303008342
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125625
00211
004961C9A72-94B7-4F93-BB05-D40F616BBA9A
005201909230835
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c28000
039|a20190923083445|bhoangnga|y20190923083403|zhoangnga
082 |a628.4|bVU-T
100 |aVũ Thị Phương Thảo
245 |aGiáo trình xử lý chất thải bằng công nghệ sinh học / |cVũ Thị Phương Thảo(Ch.b), Đỗ Cao Cường, Đỗ Thị Hải
260 |aH. : |bKhoa học tự nhiên và công nghệ, |c2019
300 |a98tr. ; |c24cm.
520 |aTrang bị cho bạn đọc kiến thức cơ bản về phương pháp xử lý nước thải, xử lý chất thải rắn, xử lý khí thải bằng công cụ sinh học là các vi sinh vật và các đối tượng sinh thái học khác có sẵn trong môi trường.
653 |aCông nghệ sinh học
653 |aXử lý
653 |aGiáo trình
653 |aChất thải
690 |aNgành Môi trường
691 |aChuyên ngành Kỹ thuật môi trường
700 |aĐỗ Thị Hải
700 |aĐỗ Cao Cường, Đỗ Thị Hải
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Đọc: VĐ4272 (01 cuốn): 303008342
890|a1
900 |aBiếu|bVũ Thị Phương Thảo
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 303008342 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 628.4 VU-T Sách tham khảo Việt 1