• Luận văn, Luận án
  • Ký hiệu PL/XG: KT.02948
    Nhan đề: Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh :
DDC
Tác giả CN Lê Quang Nghiêm
Nhan đề Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh : Luận văn thạc sĩ Kinh tế / Lê Quang Nghiêm
Thông tin xuất bản H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2019
Mô tả vật lý 83tr ; 30cm ; 1 đĩa CD-Rom
Tùng thư Kinh tế
Phụ chú ĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
Thuật ngữ chủ đề Quản lý kinh tế
Từ khóa tự do Quản lý đầu tư
Từ khóa tự do Thạch Hà
Từ khóa tự do Xây dựng
Từ khóa tự do Ngân Sách Nhà nước
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Kim Ngân
Địa chỉ Kho luận án & luận văn ;LV.07552
000 00000nam a2200000 a 4500
00125624
00232
003TVMDC
0042C5BF7C5-C492-40E5-BA85-C88B587A4A5A
005202001071518
008 2019 vm| vie
0091 0
039|a20200107151833|bhuudo|y20190917152417|zhuudo
082|bKT.02948
100|aLê Quang Nghiêm
245|aQuản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh : |bLuận văn thạc sĩ Kinh tế / |cLê Quang Nghiêm
260|aH. : |bĐH Mỏ - Địa chất, |c2019
300|a83tr ; |c30cm ; |e1 đĩa CD-Rom
490|aKinh tế
500|aĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
502|a8310110
650|aQuản lý kinh tế
653|aQuản lý đầu tư
653|aThạch Hà
653|aXây dựng
653|aNgân Sách Nhà nước
700|aNguyễn Thị Kim Ngân
852|aKho luận án & luận văn ;|jLV.07552
952|jLV.07552
Không tìm thấy biểu ghi nào