• Luận văn, Luận án
  • Ký hiệu PL/XG: KT.02946
    Nhan đề: Hoàn thiện tổ chức sản xuất tại lò chợ cơ giới hóa đồng bộ 11 – 1.16 khu 3 vỉa 11, công ty cổ phần than Hà lầm :
DDC
Tác giả CN Trần Ánh Tuyết
Nhan đề Hoàn thiện tổ chức sản xuất tại lò chợ cơ giới hóa đồng bộ 11 – 1.16 khu 3 vỉa 11, công ty cổ phần than Hà lầm : Luận văn thạc sĩ Kinh tế / Trần Ánh Tuyết
Thông tin xuất bản H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2019
Mô tả vật lý 115tr ; 30cm ; 1 đĩa CD-Rom
Tùng thư Kinh tế
Phụ chú ĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
Thuật ngữ chủ đề Quản lý kinh tế
Từ khóa tự do Cơ giới hóa
Từ khóa tự do Lò chợ
Từ khóa tự do Sản xuất
Từ khóa tự do Than Hà Lầm
Tác giả(bs) CN Trần Đăng Khâm
Địa chỉ Kho luận án & luận văn ;LV.07550
000 00000nam a2200000 a 4500
00125622
00232
003TVMDC
004DF56C955-A6C7-49EE-ADAE-B1E5E2C1534D
008 2019 vm| vie
0091 0
039|y20190917152417|zhuudo
082|bKT.02946
100|aTrần Ánh Tuyết
245|aHoàn thiện tổ chức sản xuất tại lò chợ cơ giới hóa đồng bộ 11 – 1.16 khu 3 vỉa 11, công ty cổ phần than Hà lầm : |bLuận văn thạc sĩ Kinh tế / |cTrần Ánh Tuyết
260|aH. : |bĐH Mỏ - Địa chất, |c2019
300|a115tr ; |c30cm ; |e1 đĩa CD-Rom
490|aKinh tế
500|aĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
502|a8310110
650|aQuản lý kinh tế
653|aCơ giới hóa
653|aLò chợ
653|aSản xuất
653|aThan Hà Lầm
700|aTrần Đăng Khâm
852|aKho luận án & luận văn ;|jLV.07550
952|jLV.07550
Không tìm thấy biểu ghi nào