• Luận văn, Luận án
  • Ký hiệu PL/XG: KT.02945
    Nhan đề: Tăng cường kiểm soát chi thường xuyên ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh :
DDC
Tác giả CN Khuất Duy Phiến
Nhan đề Tăng cường kiểm soát chi thường xuyên ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh : Luận văn thạc sĩ Kinh tế / Khuất Duy Phiến
Thông tin xuất bản H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2019
Mô tả vật lý 85tr ; 30cm ; 1 đĩa CD-Rom
Tùng thư Kinh tế
Phụ chú ĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
Thuật ngữ chủ đề Quản lý kinh tế
Từ khóa tự do Hạ Long
Từ khóa tự do Kho bạc
Từ khóa tự do Ngân sách nhà nước
Từ khóa tự do Quảng Ninh
Tác giả(bs) CN Đào Anh Tuấn
Địa chỉ Kho luận án & luận văn ;LV.07549
000 00000nam a2200000 a 4500
00125621
00232
003TVMDC
004D41D28DC-F641-4230-A9C9-41B1BF0CA484
008 2019 vm| vie
0091 0
039|y20190917152416|zhuudo
082|bKT.02945
100|aKhuất Duy Phiến
245|aTăng cường kiểm soát chi thường xuyên ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh : |bLuận văn thạc sĩ Kinh tế / |cKhuất Duy Phiến
260|aH. : |bĐH Mỏ - Địa chất, |c2019
300|a85tr ; |c30cm ; |e1 đĩa CD-Rom
490|aKinh tế
500|aĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
502|a8310110
650|aQuản lý kinh tế
653|aHạ Long
653|aKho bạc
653|aNgân sách nhà nước
653|aQuảng Ninh
700|aĐào Anh Tuấn
852|aKho luận án & luận văn ;|jLV.07549
952|jLV.07549
Không tìm thấy biểu ghi nào