• Luận văn, Luận án
  • Ký hiệu PL/XG: KT.02944
    Nhan đề: Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Công ty Chế biến than Quảng Ninh-TKV :
DDC
Tác giả CN Nguyễn Kiều Loan
Nhan đề Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Công ty Chế biến than Quảng Ninh-TKV : Luận văn thạc sĩ Kinh tế / Nguyễn Kiều Loan
Thông tin xuất bản H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2019
Mô tả vật lý 93tr ; 30cm ; 1 đĩa CD-Rom
Tùng thư Kinh tế
Phụ chú ĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
Thuật ngữ chủ đề Quản lý kinh tế
Từ khóa tự do Chế biến than
Từ khóa tự do Quản lý tài chính
Từ khóa tự do Quảng Ninh
Từ khóa tự do TKV
Tác giả(bs) CN Nguyễn Hồng Thái
Địa chỉ Kho luận án & luận văn ;LV.07548
000 00000nam a2200000 a 4500
00125620
00232
003TVMDC
004022E8BF8-6DFE-4E03-B9DD-691204D4AB41
008 2019 vm| vie
0091 0
039|y20190917152416|zhuudo
082|bKT.02944
100|aNguyễn Kiều Loan
245|aHoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Công ty Chế biến than Quảng Ninh-TKV : |bLuận văn thạc sĩ Kinh tế / |cNguyễn Kiều Loan
260|aH. : |bĐH Mỏ - Địa chất, |c2019
300|a93tr ; |c30cm ; |e1 đĩa CD-Rom
490|aKinh tế
500|aĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
502|a8310110
650|aQuản lý kinh tế
653|aChế biến than
653|aQuản lý tài chính
653|aQuảng Ninh
653|aTKV
700|aNguyễn Hồng Thái
852|aKho luận án & luận văn ;|jLV.07548
952|jLV.07548
Không tìm thấy biểu ghi nào