• Luận văn, Luận án
  • Ký hiệu PL/XG: KT.02940
    Nhan đề: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Khe Sim -Tổng công ty Đông Bắc :
DDC
Tác giả CN Phạm Thu Hường
Nhan đề Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Khe Sim -Tổng công ty Đông Bắc : Luận văn thạc sĩ Kinh tế / Phạm Thu Hường
Thông tin xuất bản H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2019
Mô tả vật lý 91tr ; 30cm ; 1 đĩa CD-Rom
Tùng thư Kinh tế
Phụ chú ĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
Thuật ngữ chủ đề Quản lý kinh tế
Từ khóa tự do Công ty một thành viên
Từ khóa tự do Đông Bắc
Từ khóa tự do Khe sim
Từ khóa tự do Vốn
Tác giả(bs) CN Nguyễn Đức Thành
Địa chỉ Kho luận án & luận văn ;LV.07544
000 00000nam a2200000 a 4500
00125616
00232
003TVMDC
004C090F3F9-67EE-4920-9E05-0E3F031B0D49
008 2019 vm| vie
0091 0
039|y20190917152414|zhuudo
082|bKT.02940
100|aPhạm Thu Hường
245|aNâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Khe Sim -Tổng công ty Đông Bắc : |bLuận văn thạc sĩ Kinh tế / |cPhạm Thu Hường
260|aH. : |bĐH Mỏ - Địa chất, |c2019
300|a91tr ; |c30cm ; |e1 đĩa CD-Rom
490|aKinh tế
500|aĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
502|a8310110
650|aQuản lý kinh tế
653|aCông ty một thành viên
653|aĐông Bắc
653|aKhe sim
653|aVốn
700|aNguyễn Đức Thành
852|aKho luận án & luận văn ;|jLV.07544
952|jLV.07544
Không tìm thấy biểu ghi nào