• Luận văn, Luận án
  • Ký hiệu PL/XG: KT.02936
    Nhan đề: Nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty than Hòn Gai - TKV :
DDC
Tác giả CN Vũ Thi Sỹ
Nhan đề Nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty than Hòn Gai - TKV : Luận văn thạc sĩ Kinh tế / Vũ Thi Sỹ
Thông tin xuất bản H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2019
Mô tả vật lý 103tr ; 30cm ; 1 đĩa CD-Rom
Tùng thư Kinh tế
Phụ chú ĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
Thuật ngữ chủ đề Quản lý kinh tế
Từ khóa tự do Công ty than
Từ khóa tự do Hòn Gai
Từ khóa tự do Kinh doanh
Từ khóa tự do TKV
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Kim Ngân
Địa chỉ Kho luận án & luận văn ;LV.07540
000 00000nam a2200000 a 4500
00125612
00232
003TVMDC
004DEBC21F0-85D2-4FFA-9F89-F08DA2E9CDB3
008 2019 vm| vie
0091 0
039|y20190917152413|zhuudo
082|bKT.02936
100|aVũ Thi Sỹ
245|aNâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty than Hòn Gai - TKV : |bLuận văn thạc sĩ Kinh tế / |cVũ Thi Sỹ
260|aH. : |bĐH Mỏ - Địa chất, |c2019
300|a103tr ; |c30cm ; |e1 đĩa CD-Rom
490|aKinh tế
500|aĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
502|a8310110
650|aQuản lý kinh tế
653|aCông ty than
653|aHòn Gai
653|aKinh doanh
653|aTKV
700|aNguyễn Thị Kim Ngân
852|aKho luận án & luận văn ;|jLV.07540
952|jLV.07540
Không tìm thấy biểu ghi nào