• Luận văn, Luận án
  • Ký hiệu PL/XG: KT.02935
    Nhan đề: Tăng cường quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại địa bàn Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh :
DDC
Tác giả CN Nguyễn Thị Mai Anh
Nhan đề Tăng cường quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại địa bàn Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh : Luận văn thạc sĩ Kinh tế / Nguyễn Thị Mai Anh
Thông tin xuất bản H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2019
Mô tả vật lý 145tr ; 30cm ; 1 đĩa CD-Rom
Tùng thư Kinh tế
Phụ chú ĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
Thuật ngữ chủ đề Quản lý kinh tế
Từ khóa tự do Cục Thuế
Từ khóa tự do Quản lý thuế
Từ khóa tự do Quảng Ninh
Từ khóa tự do Thu nhập doanh nghiệp
Tác giả(bs) CN Nguyễn Ái Đoàn
Địa chỉ Kho luận án & luận văn ;LV.07539
000 00000nam a2200000 a 4500
00125611
00232
003TVMDC
0048F8CF725-7B34-4BC3-97EE-0AE312794CF5
008 2019 vm| vie
0091 0
039|y20190917152412|zhuudo
082|bKT.02935
100|aNguyễn Thị Mai Anh
245|aTăng cường quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại địa bàn Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh : |bLuận văn thạc sĩ Kinh tế / |cNguyễn Thị Mai Anh
260|aH. : |bĐH Mỏ - Địa chất, |c2019
300|a145tr ; |c30cm ; |e1 đĩa CD-Rom
490|aKinh tế
500|aĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
502|a8310110
650|aQuản lý kinh tế
653|aCục Thuế
653|aQuản lý thuế
653|aQuảng Ninh
653|aThu nhập doanh nghiệp
700|aNguyễn Ái Đoàn
852|aKho luận án & luận văn ;|jLV.07539
952|jLV.07539
Không tìm thấy biểu ghi nào