• Luận văn, Luận án
  • Ký hiệu PL/XG: KT.02934
    Nhan đề: Tăng cường Quản lý Nhà nước về đất đai tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh :
DDC
Tác giả CN Nguyễn Tiến Cường
Nhan đề Tăng cường Quản lý Nhà nước về đất đai tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh : Luận văn thạc sĩ Kinh tế / Nguyễn Tiến Cường
Thông tin xuất bản H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2019
Mô tả vật lý 113tr ; 30cm ; 1 đĩa CD-Rom
Tùng thư Kinh tế
Phụ chú ĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
Thuật ngữ chủ đề Quản lý kinh tế
Từ khóa tự do Đất đai
Từ khóa tự do Quản lý Nhà nước
Từ khóa tự do Quảng Ninh
Từ khóa tự do Sở Tài nguyên và Môi trường
Tác giả(bs) CN Nguyễn Ngọc Khánh
Địa chỉ Kho luận án & luận văn ;LV.07538
000 00000nam a2200000 a 4500
00125610
00232
003TVMDC
00414D472DE-AE59-46A6-9DC6-2D144EEAF682
008 2019 vm| vie
0091 0
039|y20190917152412|zhuudo
082|bKT.02934
100|aNguyễn Tiến Cường
245|aTăng cường Quản lý Nhà nước về đất đai tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh : |bLuận văn thạc sĩ Kinh tế / |cNguyễn Tiến Cường
260|aH. : |bĐH Mỏ - Địa chất, |c2019
300|a113tr ; |c30cm ; |e1 đĩa CD-Rom
490|aKinh tế
500|aĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
502|a8310110
650|aQuản lý kinh tế
653|aĐất đai
653|aQuản lý Nhà nước
653|aQuảng Ninh
653|aSở Tài nguyên và Môi trường
700|aNguyễn Ngọc Khánh
852|aKho luận án & luận văn ;|jLV.07538
952|jLV.07538
Không tìm thấy biểu ghi nào