• Luận văn, Luận án
  • Ký hiệu PL/XG: KT.02933
    Nhan đề: Hoàn thiện quản trị nhân lực tại Công ty cổ phần tư vấn quy hoạch và thiết kế xây dựng Quảng Ninh :
DDC
Tác giả CN Nguyễn Hồng Quân
Nhan đề Hoàn thiện quản trị nhân lực tại Công ty cổ phần tư vấn quy hoạch và thiết kế xây dựng Quảng Ninh : Luận văn thạc sĩ Kinh tế / Nguyễn Hồng Quân
Thông tin xuất bản H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2019
Mô tả vật lý 87tr ; 30cm ; 1 đĩa CD-Rom
Tùng thư Kinh tế
Phụ chú ĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
Thuật ngữ chủ đề Quản lý kinh tế
Từ khóa tự do Công ty cổ phần
Từ khóa tự do Quản trị nhân lực
Từ khóa tự do Quảng Ninh
Từ khóa tự do Thiết kế xây dựng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Quốc Thịnh
Địa chỉ Kho luận án & luận văn ;LV.07537
000 00000nam a2200000 a 4500
00125609
00232
003TVMDC
004CAC65855-D91C-4AA8-B459-358E106E4771
008 2019 vm| vie
0091 0
039|y20190917152412|zhuudo
082|bKT.02933
100|aNguyễn Hồng Quân
245|aHoàn thiện quản trị nhân lực tại Công ty cổ phần tư vấn quy hoạch và thiết kế xây dựng Quảng Ninh : |bLuận văn thạc sĩ Kinh tế / |cNguyễn Hồng Quân
260|aH. : |bĐH Mỏ - Địa chất, |c2019
300|a87tr ; |c30cm ; |e1 đĩa CD-Rom
490|aKinh tế
500|aĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
502|a8310110
650|aQuản lý kinh tế
653|aCông ty cổ phần
653|aQuản trị nhân lực
653|aQuảng Ninh
653|aThiết kế xây dựng
700|aNguyễn Quốc Thịnh
852|aKho luận án & luận văn ;|jLV.07537
952|jLV.07537
Không tìm thấy biểu ghi nào