• Luận văn, Luận án
  • Ký hiệu PL/XG: KT.02931
    Nhan đề: Hoàn thiện công tác kế toán tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh :
DDC
Tác giả CN Nguyễn Thị Hằng
Nhan đề Hoàn thiện công tác kế toán tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh : Luận văn thạc sĩ Kinh tế / Nguyễn Thị Hằng
Thông tin xuất bản H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2019
Mô tả vật lý 121tr ; 30cm ; 1 đĩa CD-Rom
Tùng thư Kinh tế
Phụ chú ĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
Thuật ngữ chủ đề Quản lý kinh tế
Từ khóa tự do Bệnh viện đa khoa
Từ khóa tự do Kế toán
Từ khóa tự do Quảng Ninh
Tác giả(bs) CN Đặng Huy Thái
Địa chỉ Kho luận án & luận văn ;LV.07535
000 00000nam a2200000 a 4500
00125607
00232
003TVMDC
004E6D0B5E0-C417-433B-8945-2C3EA7EFF1CD
008 2019 vm| vie
0091 0
039|y20190917152411|zhuudo
082|bKT.02931
100|aNguyễn Thị Hằng
245|aHoàn thiện công tác kế toán tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh : |bLuận văn thạc sĩ Kinh tế / |cNguyễn Thị Hằng
260|aH. : |bĐH Mỏ - Địa chất, |c2019
300|a121tr ; |c30cm ; |e1 đĩa CD-Rom
490|aKinh tế
500|aĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
502|a8310110
650|aQuản lý kinh tế
653|aBệnh viện đa khoa
653|aKế toán
653|aQuảng Ninh
700|aĐặng Huy Thái
852|aKho luận án & luận văn ;|jLV.07535
952|jLV.07535
Không tìm thấy biểu ghi nào