DDC 532
Tác giả CN Võ Xuân Minh
Nhan đề Bài giảng thủy lực đại cương / Võ Xuân Minh, Vương Lan Vân
Thông tin xuất bản H : Đại học Mỏ Địa chất, 1991
Mô tả vật lý 107tr. ; 27cm.
Tóm tắt Gồm 7 chương: giới thiệu các nội dung cơ bản về thủy tĩnh, thủy động lực học; Tổn thất năng lượng; Dòng chảy qua lỗ và vòi; Tính toán thủy lực đường ống dài; Dòng chảy đều không áp trong kênh.
Từ khóa tự do Thủy động lực học
Từ khóa tự do Thủy lực
Tác giả(bs) CN Vương Lan Vân
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3Đọc: VĐ127 (01 cuốn): 303007895
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125449
00211
004E580D486-495D-4015-BF18-33723CEE83EE
005201908090916
008081223s1991 vm| vie
0091 0
039|a20190809091542|bthanhhuong|y20190809091407|zthanhhuong
082 |a532|bVO-M
100 |aVõ Xuân Minh
245 |aBài giảng thủy lực đại cương / |cVõ Xuân Minh, Vương Lan Vân
260 |aH : |bĐại học Mỏ Địa chất, |c1991
300 |a107tr. ; |c27cm.
520 |aGồm 7 chương: giới thiệu các nội dung cơ bản về thủy tĩnh, thủy động lực học; Tổn thất năng lượng; Dòng chảy qua lỗ và vòi; Tính toán thủy lực đường ống dài; Dòng chảy đều không áp trong kênh.
653 |aThủy động lực học
653 |aThủy lực
690 |aNgành Cơ điện
691 |aChuyên ngành Máy và Tự động thủy khí
700 |aVương Lan Vân
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|jĐọc: VĐ127 (01 cuốn): 303007895
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 303007895 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 532 VO-M Sách tham khảo Việt 1