• Sách TK Tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 551.13 TH-H
    Nhan đề: Thành hệ địa chất và địa động lực Việt Nam :
DDC 551.13
Nhan đề Thành hệ địa chất và địa động lực Việt Nam : Geological formations and geodynamics of Vietnam / Nguyễn Xuân Tùng, Trần Văn Trị (Ch.b), Nguyễn Biểu,...
Thông tin xuất bản H.:Khoa học và kỹ thuật, 1992
Mô tả vật lý 274 tr. ; 27cm.
Phụ chú ĐTTS: Cục Địa chất Việt Nam. Viện Địa chất và khoáng sản
Tóm tắt Nội dung gồm: Các thành hệ macma, loạt tướng và thành hệ trầm tích, địa động lực Việt Nam
Từ khóa tự do Macma
Từ khóa tự do Địa chất
Từ khóa tự do Hệ địa chất
Từ khóa tự do Địa động lực
Tác giả(bs) CN Nguyễn Xuân Tùng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Biểu
Tác giả(bs) CN Trần Văn Trị
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3(4): 303007883-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125447
00211
004A26564C2-FCC8-4E72-B18E-F0F68729F98F
005201908081612
008081223s1992 vm| vie
0091 0
039|y20190808161155|zphanphuong
082 |a551.13|bTH-H
245 |aThành hệ địa chất và địa động lực Việt Nam : |bGeological formations and geodynamics of Vietnam / |cNguyễn Xuân Tùng, Trần Văn Trị (Ch.b), Nguyễn Biểu,...
260 |aH.:|bKhoa học và kỹ thuật, |c1992
300 |a274 tr. ; |c27cm.
500 |aĐTTS: Cục Địa chất Việt Nam. Viện Địa chất và khoáng sản
520 |aNội dung gồm: Các thành hệ macma, loạt tướng và thành hệ trầm tích, địa động lực Việt Nam
653 |aMacma
653 |aĐịa chất
653 |aHệ địa chất
653 |aĐịa động lực
690 |aNgành Khoa học và Kỹ thuật Địa chất
691 |aChuyên ngành Địa chất
700 |aNguyễn Xuân Tùng
700 |aNguyễn Biểu
700 |aTrần Văn Trị
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j(4): 303007883-6
890|a4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 303007883 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 551.13 TH-H Sách tham khảo Việt 1
2 303007884 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 551.13 TH-H Sách tham khảo Việt 2
3 303007885 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 551.13 TH-H Sách tham khảo Việt 3
4 303007886 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 551.13 TH-H Sách tham khảo Việt 4