DDC 546
Tác giả CN Hoàng Bá Năng
Nhan đề Hóa học vô cơ / Hoàng Bá Năng
Thông tin xuất bản H. : Giao thông vận tải, 1999
Mô tả vật lý 147tr. ; 27cm.
Tóm tắt Sách viết về các đặc điểm cấu tạo nguyên tử, tính chất lý học, tính chất hóa học, trạng thái thiên nhiên, điều chế, ứng dụng, các hợp chất của các nguyên tố S; P; D; F.
Từ khóa tự do Nguyên tố hóa học
Từ khóa tự do Hóa học vô cơ
Từ khóa tự do Hóa học
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: VĐ1067 (05 cuốn): 303007735-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125445
00211
004CCFD9961-F122-4072-8914-5E95B42CA7BB
005201908061059
008081223s1999 vm| vie
0091 0
039|a20190806105851|b0489|c20190806103027|dthanhhuong|y20190806102740|zthanhhuong
082 |a546|bHO-N
100 |aHoàng Bá Năng
245 |aHóa học vô cơ / |cHoàng Bá Năng
260 |aH. : |bGiao thông vận tải, |c1999
300 |a147tr. ; |c27cm.
520 |aSách viết về các đặc điểm cấu tạo nguyên tử, tính chất lý học, tính chất hóa học, trạng thái thiên nhiên, điều chế, ứng dụng, các hợp chất của các nguyên tố S; P; D; F.
653 |aNguyên tố hóa học
653 |aHóa học vô cơ
653 |aHóa học
690 |aNgành Khoa học Cơ bản
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Đọc: VĐ1067 (05 cuốn): 303007735-9
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 303007735 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 546 HO-N Sách tham khảo Việt 1
2 303007736 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 546 HO-N Sách tham khảo Việt 2
3 303007737 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 546 HO-N Sách tham khảo Việt 3
4 303007738 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 546 HO-N Sách tham khảo Việt 4
5 303007739 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 546 HO-N Sách tham khảo Việt 5