• Luận văn, Luận án
  • Ký hiệu PL/XG: KT.02865
    Nhan đề: Tăng cường quản lý giáo dục đại học ở Việt Nam từ góc độ kinh tế :
DDC
Tác giả CN Hồ Viết Thịnh
Nhan đề Tăng cường quản lý giáo dục đại học ở Việt Nam từ góc độ kinh tế : Luận án tiến sĩ Kinh tế / Hồ Viết Thịnh
Thông tin xuất bản H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2019
Mô tả vật lý 147tr ; 30cm ; 1 đĩa CD-Rom
Tùng thư Kinh tế
Phụ chú ĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
Thuật ngữ chủ đề Quản lý kinh tế
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Quản lý giáo dục
Từ khóa tự do Quản lý Nhà nước
Từ khóa tự do Việt Nam
Tác giả(bs) CN Đỗ Hữu Tùng
Địa chỉ Kho luận án & luận văn ;LA.07469
000 00000nam a2200000 a 4500
00125444
00232
003TVMDC
004622DFEC9-6B64-4882-977D-727F1AAAC063
008 2019 vm| vie
0091 0
039|y20190805145116|zhuudo
082|bKT.02865
100|aHồ Viết Thịnh
245|aTăng cường quản lý giáo dục đại học ở Việt Nam từ góc độ kinh tế : |bLuận án tiến sĩ Kinh tế / |cHồ Viết Thịnh
260|aH. : |bĐH Mỏ - Địa chất, |c2019
300|a147tr ; |c30cm ; |e1 đĩa CD-Rom
490|aKinh tế
500|aĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
502|a9310110
650|aQuản lý kinh tế
653|aKinh tế
653|aQuản lý giáo dục
653|aQuản lý Nhà nước
653|aViệt Nam
700|aĐỗ Hữu Tùng
852|aKho luận án & luận văn ;|jLA.07469
952|jLA.07469

Không tìm thấy biểu ghi nào