• Luận văn, Luận án
  • Ký hiệu PL/XG: KT.02864
    Nhan đề: Nâng cao chất lượng huy động vốn từ dân cư tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Mỹ Đình :
DDC
Tác giả CN Hoàng Thu Vân
Nhan đề Nâng cao chất lượng huy động vốn từ dân cư tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Mỹ Đình : Luận văn thạc sĩ Kinh tế / Hoàng Thu Vân
Thông tin xuất bản H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2019
Mô tả vật lý 102tr ; 30cm ; 1 đĩa CD-Rom
Tùng thư Kinh tế
Phụ chú ĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
Thuật ngữ chủ đề Quản lý kinh tế
Từ khóa tự do Chi nhánh Mỹ Đình
Từ khóa tự do Huy động vốn
Từ khóa tự do Ngân hàng thương mại
Từ khóa tự do Việt Nam
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Hoài Nga
Địa chỉ Kho luận án & luận văn ;LV.07467
000 00000nam a2200000 a 4500
00125442
00232
003TVMDC
00424D93836-4BF1-4257-B80C-C932CEA6B4AA
008 2019 vm| vie
0091 0
039|y20190805145115|zhuudo
082|bKT.02864
100|aHoàng Thu Vân
245|aNâng cao chất lượng huy động vốn từ dân cư tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Mỹ Đình : |bLuận văn thạc sĩ Kinh tế / |cHoàng Thu Vân
260|aH. : |bĐH Mỏ - Địa chất, |c2019
300|a102tr ; |c30cm ; |e1 đĩa CD-Rom
490|aKinh tế
500|aĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
502|a8310110
650|aQuản lý kinh tế
653|aChi nhánh Mỹ Đình
653|aHuy động vốn
653|aNgân hàng thương mại
653|aViệt Nam
700|aNguyễn Thị Hoài Nga
852|aKho luận án & luận văn ;|jLV.07467
952|jLV.07467

Không tìm thấy biểu ghi nào