• Luận văn, Luận án
  • Ký hiệu PL/XG: KT.02860
    Nhan đề: Tăng cường quản trị nhân lực tại công ty TNHH khoáng sản Vangtat, tỉnh Attapeu, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào :
DDC
Tác giả CN Palamy Phasouixayngam
Nhan đề Tăng cường quản trị nhân lực tại công ty TNHH khoáng sản Vangtat, tỉnh Attapeu, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào : Luận văn thạc sĩ Kinh tế / Palamy Phasouixayngam
Thông tin xuất bản H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2019
Mô tả vật lý 96tr ; 30cm ; 1 đĩa CD-Rom
Tùng thư Kinh tế
Phụ chú ĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
Thuật ngữ chủ đề Quản lý kinh tế
Từ khóa tự do Attapeu
Từ khóa tự do Khoáng sản Vangtat
Từ khóa tự do Lào
Từ khóa tự do Quản trị nhân lực
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Hải
Địa chỉ Kho luận án & luận văn ;LV.07463
000 00000nam a2200000 a 4500
00125438
00232
003TVMDC
0046CDCD870-55AF-4158-A0C2-4AAB9349B558
008 2019 vm| vie
0091 0
039|y20190805145114|zhuudo
082|bKT.02860
100|aPalamy Phasouixayngam
245|aTăng cường quản trị nhân lực tại công ty TNHH khoáng sản Vangtat, tỉnh Attapeu, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào : |bLuận văn thạc sĩ Kinh tế / |cPalamy Phasouixayngam
260|aH. : |bĐH Mỏ - Địa chất, |c2019
300|a96tr ; |c30cm ; |e1 đĩa CD-Rom
490|aKinh tế
500|aĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
502|a8310110
650|aQuản lý kinh tế
653|aAttapeu
653|aKhoáng sản Vangtat
653|aLào
653|aQuản trị nhân lực
700|aNguyễn Văn Hải
852|aKho luận án & luận văn ;|jLV.07463
952|jLV.07463

Không tìm thấy biểu ghi nào