• Luận văn, Luận án
  • Ký hiệu PL/XG: KT.02859
    Nhan đề: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư thuộc chương trình nông thôn mới tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội :
DDC
Tác giả CN Nguyễn Anh Đức
Nhan đề Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư thuộc chương trình nông thôn mới tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội : Luận văn thạc sĩ Kinh tế / Nguyễn Anh Đức
Thông tin xuất bản H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2019
Mô tả vật lý 102tr ; 30cm ; 1 đĩa CD-Rom
Tùng thư Kinh tế
Phụ chú ĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
Thuật ngữ chủ đề Quản lý kinh tế
Từ khóa tự do Hà Nội
Từ khóa tự do Nông thôn mới
Từ khóa tự do Phúc Thọ
Từ khóa tự do Vốn đầu tư
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Hồng Loan
Địa chỉ Kho luận án & luận văn ;LV.07462
000 00000nam a2200000 a 4500
00125437
00232
003TVMDC
004DF1F4819-CCB8-4F47-ABF0-00AC0C0EEC29
008 2019 vm| vie
0091 0
039|y20190805145114|zhuudo
082|bKT.02859
100|aNguyễn Anh Đức
245|aNâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư thuộc chương trình nông thôn mới tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội : |bLuận văn thạc sĩ Kinh tế / |cNguyễn Anh Đức
260|aH. : |bĐH Mỏ - Địa chất, |c2019
300|a102tr ; |c30cm ; |e1 đĩa CD-Rom
490|aKinh tế
500|aĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
502|a8310110
650|aQuản lý kinh tế
653|aHà Nội
653|aNông thôn mới
653|aPhúc Thọ
653|aVốn đầu tư
700|aNguyễn Thị Hồng Loan
852|aKho luận án & luận văn ;|jLV.07462
952|jLV.07462

Không tìm thấy biểu ghi nào