• Luận văn, Luận án
  • Ký hiệu PL/XG: MO.00920
    Nhan đề: Phân tích đánh giá hiện trạng mở vỉa và chuẩn bị ruộng mỏ khu III giếng trung tâm mỏ Vàng Danh và đề xuất giải pháp mở vỉa và chuẩn bị ruộng mỏ đảm bảo sản lượng 2,6 triệu tấn/
DDC
Tác giả CN Nguyễn Sỹ Tuấn
Nhan đề Phân tích đánh giá hiện trạng mở vỉa và chuẩn bị ruộng mỏ khu III giếng trung tâm mỏ Vàng Danh và đề xuất giải pháp mở vỉa và chuẩn bị ruộng mỏ đảm bảo sản lượng 2,6 triệu tấn/Luận văn thạc sĩ kỹ thuật / năm : Nguyễn Sỹ Tuấn
Thông tin xuất bản H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2019
Mô tả vật lý 78tr ; 30cm ; 1 đĩa CD-Rom
Tùng thư Mỏ
Phụ chú ĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
Thuật ngữ chủ đề Khai thác mỏ
Từ khóa tự do Mỏ Vàng Danh
Từ khóa tự do Mở vỉa
Từ khóa tự do Ruộng Mỏ
Từ khóa tự do Sản lượng
Tác giả(bs) CN Đặng Vũ Chí
Địa chỉ Kho luận án & luận văn ;LV.07461
000 00000nam a2200000 a 4500
00125436
00232
003TVMDC
00491AEF272-EC75-4D7B-9CC7-DE2E3CEF20CC
008 2019 vm| vie
0091 0
039|y20190805145113|zhuudo
082|bMO.00920
100|aNguyễn Sỹ Tuấn
245|aPhân tích đánh giá hiện trạng mở vỉa và chuẩn bị ruộng mỏ khu III giếng trung tâm mỏ Vàng Danh và đề xuất giải pháp mở vỉa và chuẩn bị ruộng mỏ đảm bảo sản lượng 2,6 triệu tấn/|cnăm : |bLuận văn thạc sĩ kỹ thuật / |cNguyễn Sỹ Tuấn
260|aH. : |bĐH Mỏ - Địa chất, |c2019
300|a78tr ; |c30cm ; |e1 đĩa CD-Rom
490|aMỏ
500|aĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
502|a8520603
650|aKhai thác mỏ
653|aMỏ Vàng Danh
653|aMở vỉa
653|aRuộng Mỏ
653|aSản lượng
700|aĐặng Vũ Chí
852|aKho luận án & luận văn ;|jLV.07461
952|jLV.07461

Không tìm thấy biểu ghi nào