• Luận văn, Luận án
  • Ký hiệu PL/XG: KT.02858
    Nhan đề: Nghiên cứu quản lý ngân sách nhà nước từ hoạt động khai thác than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo hướng phát triển bền vững :
DDC
Tác giả CN Nguyễn Thị Thùy Hương
Nhan đề Nghiên cứu quản lý ngân sách nhà nước từ hoạt động khai thác than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo hướng phát triển bền vững : Luận án tiến sĩ Kinh tế / Nguyễn Thị Thùy Hương
Thông tin xuất bản H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2019
Mô tả vật lý 174tr ; 30cm ; 1 đĩa CD-Rom
Tùng thư Kinh tế
Phụ chú ĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
Thuật ngữ chủ đề Quản lý kinh tế
Từ khóa tự do Khai thác than
Từ khóa tự do Ngân sách Nhà nước
Từ khóa tự do Quản Lý ngân sách
Từ khóa tự do Quảng Ninh
Tác giả(bs) CN Đỗ Hữu Tùng
Địa chỉ Kho luận án & luận văn ;LA.07460
000 00000nam a2200000 a 4500
00125435
00232
003TVMDC
004867FBF92-8972-4AA3-907A-7DBB7DEE941F
008 2019 vm| vie
0091 0
039|y20190805145113|zhuudo
082|bKT.02858
100|aNguyễn Thị Thùy Hương
245|aNghiên cứu quản lý ngân sách nhà nước từ hoạt động khai thác than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo hướng phát triển bền vững : |bLuận án tiến sĩ Kinh tế / |cNguyễn Thị Thùy Hương
260|aH. : |bĐH Mỏ - Địa chất, |c2019
300|a174tr ; |c30cm ; |e1 đĩa CD-Rom
490|aKinh tế
500|aĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
502|a9310110
650|aQuản lý kinh tế
653|aKhai thác than
653|aNgân sách Nhà nước
653|aQuản Lý ngân sách
653|aQuảng Ninh
700|aĐỗ Hữu Tùng
852|aKho luận án & luận văn ;|jLA.07460
952|jLA.07460

Không tìm thấy biểu ghi nào