• Luận văn, Luận án
  • Ký hiệu PL/XG: KT.02857
    Nhan đề: Tăng cường quản lý nhà nước về tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa :
DDC
Tác giả CN Lưu Văn Hải
Nhan đề Tăng cường quản lý nhà nước về tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa : Luận văn thạc sĩ Kinh tế / Lưu Văn Hải
Thông tin xuất bản H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2019
Mô tả vật lý 75tr ; 30cm ; 1 đĩa CD-Rom
Tùng thư Kinh tế
Phụ chú ĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
Thuật ngữ chủ đề Quản lý kinh tế
Từ khóa tự do Nga Sơn
Từ khóa tự do Quản lý Nhà nước
Từ khóa tự do Thanh Hóa
Từ khóa tự do Tiểu thủ công nghiệp
Tác giả(bs) CN Nguyễn Đăng Quang
Địa chỉ Kho luận án & luận văn ;LV.07459
000 00000nam a2200000 a 4500
00125434
00232
003TVMDC
004760EC5D4-C507-4F01-92F0-0E477B4BFCA7
008 2019 vm| vie
0091 0
039|y20190805145112|zhuudo
082|bKT.02857
100|aLưu Văn Hải
245|aTăng cường quản lý nhà nước về tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa : |bLuận văn thạc sĩ Kinh tế / |cLưu Văn Hải
260|aH. : |bĐH Mỏ - Địa chất, |c2019
300|a75tr ; |c30cm ; |e1 đĩa CD-Rom
490|aKinh tế
500|aĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
502|a8310110
650|aQuản lý kinh tế
653|aNga Sơn
653|aQuản lý Nhà nước
653|aThanh Hóa
653|aTiểu thủ công nghiệp
700|aNguyễn Đăng Quang
852|aKho luận án & luận văn ;|jLV.07459
952|jLV.07459

Không tìm thấy biểu ghi nào