• Luận văn, Luận án
  • Ký hiệu PL/XG: KT.02856
    Nhan đề: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế tại bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa :
DDC
Tác giả CN Lê Hữu Cường
Nhan đề Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế tại bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa : Luận văn thạc sĩ Kinh tế / Lê Hữu Cường
Thông tin xuất bản H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2019
Mô tả vật lý 85tr ; 30cm ; 1 đĩa CD-Rom
Tùng thư Kinh tế
Phụ chú ĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
Thuật ngữ chủ đề Quản lý kinh tế
Từ khóa tự do Bệnh viện đa khoa
Từ khóa tự do Nguồn nhân lực
Từ khóa tự do Thanh Hóa
Từ khóa tự do Y tế
Tác giả(bs) CN Nhâm Văn Toán
Địa chỉ Kho luận án & luận văn ;LV.07458
000 00000nam a2200000 a 4500
00125433
00232
003TVMDC
0045ED75CD7-2A93-4D94-BEC0-2470203BE04F
008 2019 vm| vie
0091 0
039|y20190805145112|zhuudo
082|bKT.02856
100|aLê Hữu Cường
245|aNâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế tại bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa : |bLuận văn thạc sĩ Kinh tế / |cLê Hữu Cường
260|aH. : |bĐH Mỏ - Địa chất, |c2019
300|a85tr ; |c30cm ; |e1 đĩa CD-Rom
490|aKinh tế
500|aĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
502|a8310110
650|aQuản lý kinh tế
653|aBệnh viện đa khoa
653|aNguồn nhân lực
653|aThanh Hóa
653|aY tế
700|aNhâm Văn Toán
852|aKho luận án & luận văn ;|jLV.07458
952|jLV.07458
Không tìm thấy biểu ghi nào