• Luận văn, Luận án
  • Ký hiệu PL/XG: KT.02854
    Nhan đề: Hoàn thiện quản lý ngân sách Nhà nước tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An :
DDC
Tác giả CN Đặng Văn Thanh
Nhan đề Hoàn thiện quản lý ngân sách Nhà nước tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An : Luận văn thạc sĩ Kinh tế / Đặng Văn Thanh
Thông tin xuất bản H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2019
Mô tả vật lý 95tr ; 30cm ; 1 đĩa CD-Rom
Tùng thư Kinh tế
Phụ chú ĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
Thuật ngữ chủ đề Quản lý kinh tế
Từ khóa tự do Ngân sách Nhà nước
Từ khóa tự do Nghệ An
Từ khóa tự do Nghi Lộc
Từ khóa tự do Quản Lý ngân sách
Tác giả(bs) CN Lê Thị Anh Vân
Địa chỉ Kho luận án & luận văn ;LV.07456
000 00000nam a2200000 a 4500
00125431
00232
003TVMDC
0047E996233-925C-42EA-A901-44507B8744F6
008 2019 vm| vie
0091 0
039|y20190805145111|zhuudo
082|bKT.02854
100|aĐặng Văn Thanh
245|aHoàn thiện quản lý ngân sách Nhà nước tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An : |bLuận văn thạc sĩ Kinh tế / |cĐặng Văn Thanh
260|aH. : |bĐH Mỏ - Địa chất, |c2019
300|a95tr ; |c30cm ; |e1 đĩa CD-Rom
490|aKinh tế
500|aĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
502|a8310110
650|aQuản lý kinh tế
653|aNgân sách Nhà nước
653|aNghệ An
653|aNghi Lộc
653|aQuản Lý ngân sách
700|aLê Thị Anh Vân
852|aKho luận án & luận văn ;|jLV.07456
952|jLV.07456

Không tìm thấy biểu ghi nào