• Luận văn, Luận án
  • Ký hiệu PL/XG: KT.02853
    Nhan đề: Tăng cường quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại cục thuế Thanh Hóa :
DDC
Tác giả CN Nguyễn Văn Thành
Nhan đề Tăng cường quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại cục thuế Thanh Hóa : Luận văn thạc sĩ Kinh tế / Nguyễn Văn Thành
Thông tin xuất bản H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2019
Mô tả vật lý 85tr ; 30cm ; 1 đĩa CD-Rom
Tùng thư Kinh tế
Phụ chú ĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
Thuật ngữ chủ đề Quản lý kinh tế
Từ khóa tự do Cục thuế Thánh Hóa
Từ khóa tự do Ngoài Quốc doanh
Từ khóa tự do Quản lý thuế
Từ khóa tự do Thu nhập doanh nghiệp
Tác giả(bs) CN Lê Như Linh
Địa chỉ Kho luận án & luận văn ;LV.07455
000 00000nam a2200000 a 4500
00125430
00232
003TVMDC
0045C3C08D7-BED2-4E87-9769-6C90AE96B239
008 2019 vm| vie
0091 0
039|y20190805145111|zhuudo
082|bKT.02853
100|aNguyễn Văn Thành
245|aTăng cường quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại cục thuế Thanh Hóa : |bLuận văn thạc sĩ Kinh tế / |cNguyễn Văn Thành
260|aH. : |bĐH Mỏ - Địa chất, |c2019
300|a85tr ; |c30cm ; |e1 đĩa CD-Rom
490|aKinh tế
500|aĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
502|a8310110
650|aQuản lý kinh tế
653|aCục thuế Thánh Hóa
653|aNgoài Quốc doanh
653|aQuản lý thuế
653|aThu nhập doanh nghiệp
700|aLê Như Linh
852|aKho luận án & luận văn ;|jLV.07455
952|jLV.07455

Không tìm thấy biểu ghi nào