• Bài giảng MĐC
  • Ký hiệu PL/XG: 622 TR-K
    Nhan đề: Bài giảng dung dịch khoan và vữa trám /
DDC 622
Tác giả CN Trần Đình Kiên
Nhan đề Bài giảng dung dịch khoan và vữa trám / Trần Đình Kiên;
Thông tin xuất bản H. : Đại học Mỏ - Địa Chất, 2002
Mô tả vật lý 147tr ; 27cm
Phụ chú ĐTTS: Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Địa chỉ Kho Giáo trình nội sinh(29): 101020553-81
Địa chỉ SĐH 0001
000 00000nam a2200000 4500
0012537
002513
003TVMDC
0041EBB01AF-2441-4014-A491-3DD3BFA26BA9
005201803281107
008041025s2002 vm| vie||
0091 0
039|a20180328110723|bduytran|c20171016095321|dhuudo|y20160303142820|zhaonh
082|a622 |bTR-K
100|aTrần Đình Kiên
245|aBài giảng dung dịch khoan và vữa trám / |cTrần Đình Kiên;
260|aH. : |bĐại học Mỏ - Địa Chất, |c2002
300|a147tr ; |c27cm
500|aĐTTS: Trường Đại học Mỏ - Địa chất
852|bKho Giáo trình nội sinh|j(29): 101020553-81
852|jSĐH 0001
890|c1|d0|a29|b84
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101020553 Kho Giáo trình nội sinh 622 TR-K Giáo trình nội sinh 1
2 101020554 Kho Giáo trình nội sinh 622 TR-K Giáo trình nội sinh 2
3 101020555 Kho Giáo trình nội sinh 622 TR-K Giáo trình nội sinh 3
4 101020556 Kho Giáo trình nội sinh 622 TR-K Giáo trình nội sinh 4
5 101020557 Kho Giáo trình nội sinh 622 TR-K Giáo trình nội sinh 5
6 101020558 Kho Giáo trình nội sinh 622 TR-K Giáo trình nội sinh 6
7 101020559 Kho Giáo trình nội sinh 622 TR-K Giáo trình nội sinh 7
8 101020560 Kho Giáo trình nội sinh 622 TR-K Giáo trình nội sinh 8 Hạn trả:31-08-2020
9 101020561 Kho Giáo trình nội sinh 622 TR-K Giáo trình nội sinh 9
10 101020562 Kho Giáo trình nội sinh 622 TR-K Giáo trình nội sinh 10 Hạn trả:17-08-2020