• Bài giảng MĐC
  • Ký hiệu PL/XG: 552 LÊ-M
    Nhan đề: Bài giảng thực tập quang tinh và thạch học dưới kính hiển vi phân cực /
DDC 552
Tác giả CN Lê Thanh Mẽ
Nhan đề Bài giảng thực tập quang tinh và thạch học dưới kính hiển vi phân cực / Lê Thanh Mẽ (Ch.b), Đỗ Đình Toát, Đỗ Văn Nhuận;
Thông tin xuất bản H. :, 2001
Mô tả vật lý 123tr ; 27cm
Phụ chú ĐTTS: Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Tóm tắt Nội dung: Thực tập quang học tinh thể. Thực tập thạch học: Nhận biết các khoáng vật tạo đá chính; Mô tả lát mỏng thạch học (đá magma chính, đá trầm tích, đá biến chất)
Từ khóa tự do Địa chất
Từ khóa tự do Thạch học
Từ khóa tự do Tinh thể học
Tác giả(bs) CN Đỗ Văn Nhuận
Tác giả(bs) CN Đỗ Đình Toát
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3.VĐ.1516(5): 303007936-40
000 00000nam a2200000 4500
0012502
002513
003TVMDC
004D845D9E0-A151-4FDE-B1FA-60BB0C30999B
005201908131412
008041025s2001 vm| vie||
0091 0
039|a20190813141217|bphanphuong|c20190813141056|dphanphuong|y20160303142812|zhaonh
082|a552 |bLÊ-M
100|aLê Thanh Mẽ
245|aBài giảng thực tập quang tinh và thạch học dưới kính hiển vi phân cực / |cLê Thanh Mẽ (Ch.b), Đỗ Đình Toát, Đỗ Văn Nhuận;
260|aH. :, |c2001
300|a123tr ; |c27cm
500|aĐTTS: Trường Đại học Mỏ - Địa chất
520|aNội dung: Thực tập quang học tinh thể. Thực tập thạch học: Nhận biết các khoáng vật tạo đá chính; Mô tả lát mỏng thạch học (đá magma chính, đá trầm tích, đá biến chất)
653|aĐịa chất
653|aThạch học
653|aTinh thể học
690|aNgành Khoa học và Kỹ thuật Địa chất
691|aChuyên ngành Địa chất
700|aĐỗ Văn Nhuận
700|aĐỗ Đình Toát
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3.VĐ.1516|j(5): 303007936-40
890|c1|a5|b0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 303007936 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 552 LÊ-M Sách tham khảo Việt 1
2 303007937 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 552 LÊ-M Sách tham khảo Việt 2
3 303007938 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 552 LÊ-M Sách tham khảo Việt 3
4 303007939 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 552 LÊ-M Sách tham khảo Việt 4
5 303007940 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 552 LÊ-M Sách tham khảo Việt 5