• Luận văn, Luận án
  • Ký hiệu PL/XG: ĐC.01132
    Nhan đề: Nghiên cứu và dự báo ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến nước dưới đất tỉnh Thái Bình :
DDC
Tác giả CN Trần Thị Thanh Thủy
Nhan đề Nghiên cứu và dự báo ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến nước dưới đất tỉnh Thái Bình : Luận án tiến sĩ địa chất / Trần Thị Thanh Thủy
Thông tin xuất bản ĐH Mỏ - Địa chất
Thông tin xuất bản H.2018
Mô tả vật lý 161 ; 30cm ; 1 đĩa CD-Rom
Tùng thư Địa chất
Phụ chú ĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
Thuật ngữ chủ đề Kỹ thuật địa chất
Tác giả(bs) CN Đặng Hữu Ơn
Tác giả(bs) CN Đỗ Văn Bình
Địa chỉ Kho luận án & luận văn ;LA.07172
000 00000nam a2200000 a 4500
00124958
00232
003TVMDC
004F4866FE0-FCAF-4A9B-A598-27C46D69137F
005201909161008
008 2018 vm| vie
0091 0
039|a20190916100827|bthuthuy|y20190611163712|zQuangPhu
082|bĐC.01132
100|aTrần Thị Thanh Thủy
245|aNghiên cứu và dự báo ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến nước dưới đất tỉnh Thái Bình : |bLuận án tiến sĩ địa chất / |cTrần Thị Thanh Thủy
260|aĐH Mỏ - Địa chất
260|aH.|c2018
300|a161 ; |c30cm ; |e1 đĩa CD-Rom
490|aĐịa chất
500|aĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
502|a9520501
650|aKỹ thuật địa chất
700|aĐặng Hữu Ơn
700|aĐỗ Văn Bình
852|aKho luận án & luận văn ;|jLA.07172
8561|uhttp://lic.humg.edu.vn/kiposdata1/anhbia/1200-1299/1254-tranthithanhthuy/1254_tranthithanhthuy_001.jpg
890|c1
952|jLA.07172
Không tìm thấy biểu ghi nào