• Bài giảng MĐC
  • Ký hiệu PL/XG: 352.48 BA-G
    Nhan đề: Bài giảng thu ngân sách nhà nước đối với hoạt động khai thác khoáng sản /
DDC 352.48
Nhan đề Bài giảng thu ngân sách nhà nước đối với hoạt động khai thác khoáng sản / Lê Xuân Trường, Nguyễn Ngọc Quang, Nguyễn Thị Hoài Nga, Nguyễn Minh Phương
Thông tin xuất bản H., 2018
Mô tả vật lý 53tr. ; 30cm.
Tóm tắt Trình bày về tài nguyên khoáng sản và vai trò của hoạt động khoáng sản trong nên kinh tế quốc dân, các khoản thu riêng đối với hoạt động khai thác khoáng sản, các khoản thu chung đồi với hoạt động sản xuất kinh doanh,...
Từ khóa tự do Thu ngân sách
Từ khóa tự do Nhà nước
Từ khóa tự do Khoáng sản
Từ khóa tự do Khai thác
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Hoài Nga
Tác giả(bs) CN Lê Xuân Trường
Tác giả(bs) CN Nguyễn Ngọc Quang
Tác giả(bs) TT Nguyễn Minh Phương
Địa chỉ HUMGKho Giáo trình nội sinh Mượn: Q1173 (63 cuốn): 101023705-67
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: VĐ3965 (03 cuốn): 303007197-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123845
002513
004BAD555A1-F28C-4BF5-A1C9-C446D46FE18D
005201905151010
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190515101021|bdomuong|y20190515100803|zdomuong
082 |a352.48|bBA-G
245 |aBài giảng thu ngân sách nhà nước đối với hoạt động khai thác khoáng sản / |cLê Xuân Trường, Nguyễn Ngọc Quang, Nguyễn Thị Hoài Nga, Nguyễn Minh Phương
260 |aH., |c2018
300 |a53tr. ; |c30cm.
520 |aTrình bày về tài nguyên khoáng sản và vai trò của hoạt động khoáng sản trong nên kinh tế quốc dân, các khoản thu riêng đối với hoạt động khai thác khoáng sản, các khoản thu chung đồi với hoạt động sản xuất kinh doanh,...
653 |aThu ngân sách
653 |aNhà nước
653 |aKhoáng sản
653 |aKhai thác
690 |aNgành Kinh tế và quản trị kinh doanh
691 |aChuyên ngành Quản trị kinh doanh mỏ
700 |aNguyễn Thị Hoài Nga
700 |aLê Xuân Trường
700 |aNguyễn Ngọc Quang
710 |aNguyễn Minh Phương
852|aHUMG|bKho Giáo trình nội sinh|j Mượn: Q1173 (63 cuốn): 101023705-67
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Đọc: VĐ3965 (03 cuốn): 303007197-9
890|a66|b2
900 |aBiếu|bKhoa Kinh tế
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101023705 Kho Giáo trình nội sinh 352.48 BA-G Giáo trình nội sinh 1
2 101023706 Kho Giáo trình nội sinh 352.48 BA-G Giáo trình nội sinh 2
3 101023707 Kho Giáo trình nội sinh 352.48 BA-G Giáo trình nội sinh 3
4 101023708 Kho Giáo trình nội sinh 352.48 BA-G Giáo trình nội sinh 4
5 101023709 Kho Giáo trình nội sinh 352.48 BA-G Giáo trình nội sinh 5
6 101023710 Kho Giáo trình nội sinh 352.48 BA-G Giáo trình nội sinh 6
7 101023711 Kho Giáo trình nội sinh 352.48 BA-G Giáo trình nội sinh 7
8 101023712 Kho Giáo trình nội sinh 352.48 BA-G Giáo trình nội sinh 8
9 101023713 Kho Giáo trình nội sinh 352.48 BA-G Giáo trình nội sinh 9
10 101023714 Kho Giáo trình nội sinh 352.48 BA-G Giáo trình nội sinh 10