Tác giả CN Phan Tống Sơn
Nhan đề Giáo trình hóa học các hợp chất thiên nhiên. Tập 1 / Phan Tống Sơn, Phan Minh Giang
Thông tin xuất bản H : Khoa học kỹ thuật, 2017
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Tác giả(bs) CN Phan Minh Giang
Địa chỉ Trung tâm TTTV Trường ĐH Mỏ - Địa Chất
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123841
002512
0046D1E8872-D233-4ADF-B756-979F5F19F4E6
005201905140957
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |c286000
039|y20190514095749|zhoangthuy
100 |aPhan Tống Sơn
245 |aGiáo trình hóa học các hợp chất thiên nhiên. |nTập 1 / |cPhan Tống Sơn, Phan Minh Giang
260 |aH : |bKhoa học kỹ thuật, |c2017
300 |atr. ; |ccm.
700 |aPhan Minh Giang
852 |aTrung tâm TTTV Trường ĐH Mỏ - Địa Chất
900 |aMua

Không tìm thấy biểu ghi nào