• Giáo trình khác
  • Ký hiệu PL/XG: 338.470 HU-T
    Nhan đề: Kinh tế công nghệ phần mềm /
DDC 338.470
Tác giả CN Huỳnh Quyết Thắng
Nhan đề Kinh tế công nghệ phần mềm / Huỳnh Quyết Thắng
Thông tin xuất bản H. : Đại học Bách khoa, 2016
Mô tả vật lý 256tr. ; 24cm.
Tóm tắt Tổng quan về kinh tế công nghệ phần mềm, ước lượng đánh giá chi phí xây dựng và xác định giá bán phần mềm, phân tích tài chính các dự án phần mềm, một số phương pháp và kỹ thuật chọn lọc trong kinh tế công nghệ phần mềm,...
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Công nghệ
Từ khóa tự do Phần mềm
Địa chỉ HUMGKho Giáo trình khác Mược: Q1175 (34 cuốn): 102019612-45
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: VĐ3964 (03 cuốn): 303007211-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123837
002512
004048123F8-C3AD-4843-AA17-A653910CD3D2
005201905151451
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |c105000
039|a20190515145128|bdomuong|c20190515145004|ddomuong|y20190513164500|zhoangthuy
082 |a338.470|bHU-T
100 |aHuỳnh Quyết Thắng
245 |aKinh tế công nghệ phần mềm / |cHuỳnh Quyết Thắng
260 |aH. : |bĐại học Bách khoa, |c2016
300 |a256tr. ; |c24cm.
520 |aTổng quan về kinh tế công nghệ phần mềm, ước lượng đánh giá chi phí xây dựng và xác định giá bán phần mềm, phân tích tài chính các dự án phần mềm, một số phương pháp và kỹ thuật chọn lọc trong kinh tế công nghệ phần mềm,...
653 |aKinh tế
653 |aCông nghệ
653 |aPhần mềm
690 |aNgành Kinh tế và quản trị kinh doanh
691 |aChuyên ngành Quản trị kinh doanh
852|aHUMG|bKho Giáo trình khác|j Mược: Q1175 (34 cuốn): 102019612-45
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Đọc: VĐ3964 (03 cuốn): 303007211-3
890|a37|b7
900 |aMua
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102019612 Kho Giáo trình khác 338.470 HU-T Giáo trình khác 1
2 102019613 Kho Giáo trình khác 338.470 HU-T Giáo trình khác 2
3 102019614 Kho Giáo trình khác 338.470 HU-T Giáo trình khác 3
4 102019615 Kho Giáo trình khác 338.470 HU-T Giáo trình khác 4
5 102019616 Kho Giáo trình khác 338.470 HU-T Giáo trình khác 5
6 102019617 Kho Giáo trình khác 338.470 HU-T Giáo trình khác 6
7 102019618 Kho Giáo trình khác 338.470 HU-T Giáo trình khác 7
8 102019619 Kho Giáo trình khác 338.470 HU-T Giáo trình khác 8
9 102019620 Kho Giáo trình khác 338.470 HU-T Giáo trình khác 9 Hạn trả:25-12-2019
10 102019621 Kho Giáo trình khác 338.470 HU-T Giáo trình khác 10 Hạn trả:09-09-2019