Giáo trình khác
Giáo trình hóa học các hợp chất thiên nhiên /
Tác giả CN Trần Thu Hương
Nhan đề Giáo trình hóa học các hợp chất thiên nhiên / Trần Thu Hương, Phan Minh Giang
Thông tin xuất bản H : Đại học Bách Khoa, 2017
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Tác giả(bs) CN Phan Minh Giang
Địa chỉ Trung tâm TTTV Trường ĐH Mỏ - Địa Chất
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123836
002512
004FEC767EA-BB7F-4050-9092-6327869192A4
005201905131636
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |c112000
039|y20190513163607|zhoangthuy
100 |aTrần Thu Hương
245 |aGiáo trình hóa học các hợp chất thiên nhiên / |cTrần Thu Hương, Phan Minh Giang
260 |aH : |bĐại học Bách Khoa, |c2017
300 |atr. ; |ccm.
700 |aPhan Minh Giang
852 |aTrung tâm TTTV Trường ĐH Mỏ - Địa Chất
900 |aMua

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào