• Giáo trình khác
  • Ký hiệu PL/XG: 547 TR-H
    Nhan đề: Giáo trình hóa học các hợp chất thiên nhiên /
DDC 547
Tác giả CN Trần Thu Hương
Nhan đề Giáo trình hóa học các hợp chất thiên nhiên / Trần Thu Hương, Phan Minh Giang
Lần xuất bản Xuất bản lần thứ hai, có sửa chữa
Thông tin xuất bản H : Đại học Bách Khoa, 2017
Mô tả vật lý 228tr. ; 24cm.
Tóm tắt Giới thiệu các nhóm hợp chất trong tự nhiên có chứa trong các nguyên liệu thực vật, động vật, vi sinh vật như carbohydrat, terpenoid, steroid, alkaloid, amino acid, các hợp chất phenolic...
Từ khóa tự do Hợp chất thiên nhiên
Từ khóa tự do Hóa học
Từ khóa tự do Giáo trình
Tác giả(bs) CN Phan Minh Giang
Địa chỉ HUMGKho Giáo trình khác Mượn: Q1216 (24 cuốn): 102020748-71
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: VĐ4274 (02 cuốn): 303008359-60
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123836
002512
004FEC767EA-BB7F-4050-9092-6327869192A4
005201909241445
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |c112000
039|a20190924144513|bhoangnga|c20190924144346|dhoangnga|y20190513163607|zhoangthuy
082 |a547|bTR-H
100 |aTrần Thu Hương
245 |aGiáo trình hóa học các hợp chất thiên nhiên / |cTrần Thu Hương, Phan Minh Giang
250 |aXuất bản lần thứ hai, có sửa chữa
260 |aH : |bĐại học Bách Khoa, |c2017
300 |a228tr. ; |c24cm.
520 |aGiới thiệu các nhóm hợp chất trong tự nhiên có chứa trong các nguyên liệu thực vật, động vật, vi sinh vật như carbohydrat, terpenoid, steroid, alkaloid, amino acid, các hợp chất phenolic...
653 |aHợp chất thiên nhiên
653 |aHóa học
653 |aGiáo trình
690 |aNgành Khoa học Cơ bản
700 |aPhan Minh Giang
852|aHUMG|bKho Giáo trình khác|j Mượn: Q1216 (24 cuốn): 102020748-71
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Đọc: VĐ4274 (02 cuốn): 303008359-60
890|a26
900 |aMua
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 303008359 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 547 TR-H Sách tham khảo Việt 1
2 303008360 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 547 TR-H Sách tham khảo Việt 2
3 102020748 Kho Giáo trình khác 547 TR-H Giáo trình khác 3
4 102020749 Kho Giáo trình khác 547 TR-H Giáo trình khác 4
5 102020750 Kho Giáo trình khác 547 TR-H Giáo trình khác 5
6 102020751 Kho Giáo trình khác 547 TR-H Giáo trình khác 6
7 102020752 Kho Giáo trình khác 547 TR-H Giáo trình khác 7
8 102020753 Kho Giáo trình khác 547 TR-H Giáo trình khác 8
9 102020754 Kho Giáo trình khác 547 TR-H Giáo trình khác 9
10 102020755 Kho Giáo trình khác 547 TR-H Giáo trình khác 10