• Giáo trình khác
  • Ký hiệu PL/XG: 621.89 LÊ-A
    Nhan đề: Hệ động lực học với ma sát /
DDC 621.89
Tác giả CN Lê Xuân Anh
Nhan đề Hệ động lực học với ma sát / Lê Xuân Anh; Dịch: Lê Quang Minh; Hiệu đính: Đỗ Sanh, Nguyễn Thiện Phúc
Thông tin xuất bản H. : Đại học Bách khoa, 2017
Mô tả vật lý 278tr. ; 24cm.
Tóm tắt Giải thích các đặc tính động lực học đặc biệt của hệ với lực ma sát và hcú ý đến các bài toàn phát sinh có liên quan đến các tính chất đặc biệt này, khảo sát các hệ với một bậc tự do và có mặt lực ma sát với một liên kết,...
Từ khóa tự do Động lực học
Từ khóa tự do Ma sát
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thiện Phúc
Tác giả(bs) CN Đỗ Sanh
Tác giả(bs) CN Lê Quang Minh
Địa chỉ HUMGKho Giáo trình khác Mượn: Q1174 (24 cuốn): 102019588-611
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: VĐ3963 (03 cuốn): 303007208-10
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123833
002512
004F8A07E9A-D6F8-4732-BCA2-5270D97B979C
005201905151440
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |c168000
039|a20190515144030|bdomuong|c20190515143837|ddomuong|y20190513161222|zhoangthuy
082 |a621.89|bLÊ-A
100 |aLê Xuân Anh
245 |aHệ động lực học với ma sát / |cLê Xuân Anh; Dịch: Lê Quang Minh; Hiệu đính: Đỗ Sanh, Nguyễn Thiện Phúc
260 |aH. : |bĐại học Bách khoa, |c2017
300 |a278tr. ; |c24cm.
520 |aGiải thích các đặc tính động lực học đặc biệt của hệ với lực ma sát và hcú ý đến các bài toàn phát sinh có liên quan đến các tính chất đặc biệt này, khảo sát các hệ với một bậc tự do và có mặt lực ma sát với một liên kết,...
653 |aĐộng lực học
653 |aMa sát
690 |aNgành Cơ điện
691 |aChuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy
700 |aNguyễn Thiện Phúc
700 |aĐỗ Sanh
700 |aLê Quang Minh
852|aHUMG|bKho Giáo trình khác|j Mượn: Q1174 (24 cuốn): 102019588-611
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Đọc: VĐ3963 (03 cuốn): 303007208-10
890|a27|b2
900 |aMua
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102019588 Kho Giáo trình khác 621.89 LÊ-A Giáo trình khác 1
2 102019589 Kho Giáo trình khác 621.89 LÊ-A Giáo trình khác 2
3 102019590 Kho Giáo trình khác 621.89 LÊ-A Giáo trình khác 3
4 102019591 Kho Giáo trình khác 621.89 LÊ-A Giáo trình khác 4
5 102019592 Kho Giáo trình khác 621.89 LÊ-A Giáo trình khác 5
6 102019593 Kho Giáo trình khác 621.89 LÊ-A Giáo trình khác 6
7 102019594 Kho Giáo trình khác 621.89 LÊ-A Giáo trình khác 7
8 102019595 Kho Giáo trình khác 621.89 LÊ-A Giáo trình khác 8
9 102019596 Kho Giáo trình khác 621.89 LÊ-A Giáo trình khác 9
10 102019597 Kho Giáo trình khác 621.89 LÊ-A Giáo trình khác 10