• Giáo trình khác
  • Ký hiệu PL/XG: 624.43 LÊ-T
    Nhan đề: Nhiên liệu thay thế dùng cho động cơ đốt trong /
DDC 624.43
Tác giả CN Lê Anh Tuấn
Nhan đề Nhiên liệu thay thế dùng cho động cơ đốt trong / Lê Anh Tuấn(Ch.b), Phạm Hữu Tuyến, Văn Đình Sơn Thọ
Thông tin xuất bản H : Đại học Bách khoa, 2017
Mô tả vật lý 292tr. ; 27cm.
Tóm tắt Cung cấp thông tin khái quát về nhiên liệu sử dụng cho động cơ đốt trong, yêu cầu của nhiên liệu dùng cho động cơ đốt trong, các loại nhiên liệu thay thế có thể sử dụng cho động cơ đốt trong như nhiên liệu sinh học và nhiên liệu khí.
Từ khóa tự do Nhiên liệu
Từ khóa tự do Động cơ
Từ khóa tự do Đốt trong
Tác giả(bs) CN Phạm Hữu Tuyến
Tác giả(bs) CN Văn Đình Sơn Thọ
Địa chỉ HUMGKho Giáo trình khác Mượn: Q1218 (24 cuốn): 102020680-703
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: VĐ4276 (02 cuốn): 303008352-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123832
002512
004BBDC26F5-E7FC-4025-9466-AD4D23F0D805
005201909231615
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |c155000
039|a20190923161428|bhoangnga|c20190923161301|dhoangnga|y20190513160852|zhoangthuy
082 |a624.43|bLÊ-T
100 |aLê Anh Tuấn
245 |aNhiên liệu thay thế dùng cho động cơ đốt trong / |cLê Anh Tuấn(Ch.b), Phạm Hữu Tuyến, Văn Đình Sơn Thọ
260 |aH : |bĐại học Bách khoa, |c2017
300 |a292tr. ; |c27cm.
520 |aCung cấp thông tin khái quát về nhiên liệu sử dụng cho động cơ đốt trong, yêu cầu của nhiên liệu dùng cho động cơ đốt trong, các loại nhiên liệu thay thế có thể sử dụng cho động cơ đốt trong như nhiên liệu sinh học và nhiên liệu khí.
653 |aNhiên liệu
653 |aĐộng cơ
653 |aĐốt trong
690 |aNgành Cơ điện
691 |aChuyên ngành Máy và thiết bị mỏ
700 |aPhạm Hữu Tuyến
700 |aVăn Đình Sơn Thọ
852|aHUMG|bKho Giáo trình khác|j Mượn: Q1218 (24 cuốn): 102020680-703
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Đọc: VĐ4276 (02 cuốn): 303008352-3
890|a26|b1
900 |aMua
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 303008352 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 624.43 LÊ-T Sách tham khảo Việt 1
2 303008353 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 624.43 LÊ-T Sách tham khảo Việt 2
3 102020680 Kho Giáo trình khác 624.43 LÊ-T Giáo trình khác 3
4 102020681 Kho Giáo trình khác 624.43 LÊ-T Giáo trình khác 4
5 102020682 Kho Giáo trình khác 624.43 LÊ-T Giáo trình khác 5
6 102020683 Kho Giáo trình khác 624.43 LÊ-T Giáo trình khác 6
7 102020684 Kho Giáo trình khác 624.43 LÊ-T Giáo trình khác 7
8 102020685 Kho Giáo trình khác 624.43 LÊ-T Giáo trình khác 8
9 102020686 Kho Giáo trình khác 624.43 LÊ-T Giáo trình khác 9
10 102020687 Kho Giáo trình khác 624.43 LÊ-T Giáo trình khác 10