• Giáo trình khác
  • Ký hiệu PL/XG: 531 ĐÔ-S
    Nhan đề: Động lực học giải tích / :
DDC 531
Tác giả CN Đỗ Sanh
Nhan đề Động lực học giải tích / : (Động lực học của các hệ cơ và hệ cơ - điện) / Đỗ Sanh (Ch.b), Đỗ Đăng Khoa
Thông tin xuất bản H : Đại học Bách Khoa, 2017
Mô tả vật lý 204tr. ; 24cm.
Tóm tắt Trình bày các khái niệm cơ bản về cơ hệ không tự do, các nguyên lý biến phân vi phân, phương trình chuyển động của các hệ hôlônôm,...
Từ khóa tự do Động lực học
Từ khóa tự do Giải tích
Từ khóa tự do Điều khiển tối ưu
Tác giả(bs) CN Đỗ Đăng Khoa
Địa chỉ HUMGKho Giáo trình khác Mượn: Q1176 (27 cuốn): 102019561-87
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: VĐ3961 (03 cuốn): 303007205-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123831
002512
004499D70DA-C31A-4043-BDE9-31E83CD9F5FA
005201905151420
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |c89000
039|a20190515142022|bdomuong|c20190515141824|ddomuong|y20190513160434|zhoangthuy
082 |a531|bĐÔ-S
100 |aĐỗ Sanh
245 |aĐộng lực học giải tích / : |b(Động lực học của các hệ cơ và hệ cơ - điện) / |cĐỗ Sanh (Ch.b), Đỗ Đăng Khoa
260 |aH : |bĐại học Bách Khoa, |c2017
300 |a204tr. ; |c24cm.
520 |aTrình bày các khái niệm cơ bản về cơ hệ không tự do, các nguyên lý biến phân vi phân, phương trình chuyển động của các hệ hôlônôm,...
653 |aĐộng lực học
653 |aGiải tích
653 |aĐiều khiển tối ưu
690 |aNgành Khoa học Cơ bản
700 |aĐỗ Đăng Khoa
852|aHUMG|bKho Giáo trình khác|j Mượn: Q1176 (27 cuốn): 102019561-87
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Đọc: VĐ3961 (03 cuốn): 303007205-7
890|a30|b2
900 |aMua
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102019561 Kho Giáo trình khác 531 ĐÔ-S Giáo trình khác 1
2 102019562 Kho Giáo trình khác 531 ĐÔ-S Giáo trình khác 2
3 102019563 Kho Giáo trình khác 531 ĐÔ-S Giáo trình khác 3
4 102019564 Kho Giáo trình khác 531 ĐÔ-S Giáo trình khác 4
5 102019565 Kho Giáo trình khác 531 ĐÔ-S Giáo trình khác 5
6 102019566 Kho Giáo trình khác 531 ĐÔ-S Giáo trình khác 6
7 102019567 Kho Giáo trình khác 531 ĐÔ-S Giáo trình khác 7
8 102019568 Kho Giáo trình khác 531 ĐÔ-S Giáo trình khác 8
9 102019569 Kho Giáo trình khác 531 ĐÔ-S Giáo trình khác 9
10 102019570 Kho Giáo trình khác 531 ĐÔ-S Giáo trình khác 10