DDC 604.2
Tác giả CN Hoàng Long
Nhan đề Đồ họa kỹ thuật. Tập 1, Hình học họa hình và vẽ kỹ thuật cơ bản / Hoàng Long, Bành Tiến Long
Lần xuất bản Xuất bản lần thứ hai, có sửa chữa
Thông tin xuất bản H : Đại học Bách Khoa, 2017
Mô tả vật lý 136tr. ; 27cm.
Tóm tắt Trình bày về hình học họa hình, biểu diễn, liên thuộc, biến đổi hình chiếu và các bài toán về lượng, giao của các đối tượng...
Từ khóa tự do Đồ họa kỹ thuật
Từ khóa tự do Vẽ kỹ thuật
Từ khóa tự do Hình học
Tác giả(bs) CN Bành Tiến Long
Địa chỉ HUMGKho Giáo trình khác Mượn: Q1217 (44 cuốn): 102020704-47
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: VĐ4275 (02 cuốn): 303008355-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123830
002512
004FFCEB11F-0794-46FC-8E90-3F0A92E68749
005201909231622
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |c45000
039|a20190923162137|bhoangnga|c20190923161959|dhoangnga|y20190513155731|zhoangthuy
082 |a604.2|bHO-L
100 |aHoàng Long
245 |aĐồ họa kỹ thuật. |nTập 1, |pHình học họa hình và vẽ kỹ thuật cơ bản / |cHoàng Long, Bành Tiến Long
250 |aXuất bản lần thứ hai, có sửa chữa
260 |aH : |bĐại học Bách Khoa, |c2017
300 |a136tr. ; |c27cm.
520 |aTrình bày về hình học họa hình, biểu diễn, liên thuộc, biến đổi hình chiếu và các bài toán về lượng, giao của các đối tượng...
653 |aĐồ họa kỹ thuật
653 |aVẽ kỹ thuật
653 |aHình học
690 |aNgành Khoa học Cơ bản
700 |aBành Tiến Long
852|aHUMG|bKho Giáo trình khác|j Mượn: Q1217 (44 cuốn): 102020704-47
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Đọc: VĐ4275 (02 cuốn): 303008355-6
890|a46|b1
900 |aMua
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 303008355 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 604.2 HO-L Sách tham khảo Việt 1
2 303008356 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 604.2 HO-L Sách tham khảo Việt 2
3 102020704 Kho Giáo trình khác 604.2 HO-L Giáo trình khác 3
4 102020705 Kho Giáo trình khác 604.2 HO-L Giáo trình khác 4
5 102020706 Kho Giáo trình khác 604.2 HO-L Giáo trình khác 5
6 102020707 Kho Giáo trình khác 604.2 HO-L Giáo trình khác 6
7 102020708 Kho Giáo trình khác 604.2 HO-L Giáo trình khác 7
8 102020709 Kho Giáo trình khác 604.2 HO-L Giáo trình khác 8
9 102020710 Kho Giáo trình khác 604.2 HO-L Giáo trình khác 9 Hạn trả:30-12-2019
10 102020711 Kho Giáo trình khác 604.2 HO-L Giáo trình khác 10