• Giáo trình khác
  • Ký hiệu PL/XG: 657 TR-D
    Nhan đề: Thuế và kế toán thuế trong doanh nghiệp nhỏ và vừa :
DDC 657
Tác giả CN Trần Mạnh Dũng
Nhan đề Thuế và kế toán thuế trong doanh nghiệp nhỏ và vừa : Lý thuyết, thực hành và giải pháp thuế (Theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính Áp dụng từ 01/01/2017) / Trần Mạnh Dũng, Hà Thị Thúy Vân, Vũ Thị Kim Anh
Thông tin xuất bản H : Tài chính, 2017
Mô tả vật lý 615tr. ; 24cm.
Tóm tắt Tổng quan về kế toán thuế và trong doanh nghiệp nhỏ và vừa, thuế giá trị gia tăng và kế toán nghiệp vụ mua - bán hàng hóa trong doanh nghiệp nhỏ và vừa,...
Từ khóa tự do Kế toán thuế
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Từ khóa tự do Thuế
Tác giả(bs) CN Hà Thị Thúy Vân
Tác giả(bs) CN Vũ Thị Kim Anh
Địa chỉ HUMGKho Giáo trình khác Mượn: Q1190 (25 cuốn): 102019839-63
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: VĐ4212 (02 cuốn): 303007635-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123826
002512
00456A6C44D-D8B5-448D-861D-7A250F81A798
005201907120940
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |c215000
039|a20190712094010|bdomuong|c20190712093819|ddomuong|y20190513140346|zhoangthuy
082 |a657|bTR-D
100 |aTrần Mạnh Dũng
245 |aThuế và kế toán thuế trong doanh nghiệp nhỏ và vừa : |bLý thuyết, thực hành và giải pháp thuế (Theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính Áp dụng từ 01/01/2017) / |cTrần Mạnh Dũng, Hà Thị Thúy Vân, Vũ Thị Kim Anh
260 |aH : |bTài chính, |c2017
300 |a615tr. ; |c24cm.
520 |aTổng quan về kế toán thuế và trong doanh nghiệp nhỏ và vừa, thuế giá trị gia tăng và kế toán nghiệp vụ mua - bán hàng hóa trong doanh nghiệp nhỏ và vừa,...
653 |aKế toán thuế
653 |aDoanh nghiệp
653 |aThuế
690 |aNgành Kinh tế và quản trị kinh doanh
691 |aChuyên ngành Kế toán
700 |aHà Thị Thúy Vân
700 |aVũ Thị Kim Anh
852|aHUMG|bKho Giáo trình khác|j Mượn: Q1190 (25 cuốn): 102019839-63
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Đọc: VĐ4212 (02 cuốn): 303007635-6
890|a27|b30
900 |aMua
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 303007635 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 657 TR-D Sách tham khảo Việt 1
2 303007636 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 657 TR-D Sách tham khảo Việt 2
3 102019839 Kho Giáo trình khác 657 TR-D Giáo trình khác 3
4 102019840 Kho Giáo trình khác 657 TR-D Giáo trình khác 4
5 102019841 Kho Giáo trình khác 657 TR-D Giáo trình khác 5
6 102019842 Kho Giáo trình khác 657 TR-D Giáo trình khác 6
7 102019843 Kho Giáo trình khác 657 TR-D Giáo trình khác 7
8 102019844 Kho Giáo trình khác 657 TR-D Giáo trình khác 8
9 102019845 Kho Giáo trình khác 657 TR-D Giáo trình khác 9 Hạn trả:25-11-2019
10 102019846 Kho Giáo trình khác 657 TR-D Giáo trình khác 10