• Giáo trình khác
  • Ký hiệu PL/XG: 005.133 PH-H
    Nhan đề: Code dạo kí sự lập trình viên đâu phải chỉ biết code /
DDC 005.133
Tác giả CN Phạm Huy Hoàng
Nhan đề Code dạo kí sự lập trình viên đâu phải chỉ biết code / Phạm Huy Hoàng
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 1
Thông tin xuất bản H : Thanh niên, 2018
Mô tả vật lý 298tr. ; 24cm.
Tóm tắt Trình bày về kỹ năng phần mềm, kỹ năng cưng cứng, kí sự code dạo..
Từ khóa tự do Code
Từ khóa tự do Lập trình
Địa chỉ HUMGKho Giáo trình khác(40): 102020640-79
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3(2): 303008349-50
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123825
002512
00427FE8AEF-9F10-4586-9A1B-9FC3B1FF795E
005201911070941
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c159000
039|a20191107094056|bhoangnga|c20190923155029|dhoangnga|y20190513135419|zhoangthuy
082 |a005.133|bPH-H
100 |aPhạm Huy Hoàng
245 |aCode dạo kí sự lập trình viên đâu phải chỉ biết code / |cPhạm Huy Hoàng
250 |aTái bản lần thứ 1
260 |aH : |bThanh niên, |c2018
300 |a298tr. ; |c24cm.
520 |aTrình bày về kỹ năng phần mềm, kỹ năng cưng cứng, kí sự code dạo..
653 |aCode
653 |aLập trình
690 |aNgành Công nghệ thông tin
691 |aChuyên ngành Công nghệ Phần mềm
852|aHUMG|bKho Giáo trình khác|j(40): 102020640-79
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j(2): 303008349-50
890|a42|b46
900 |aMua
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 303008349 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 005.133 PH-H Sách tham khảo Việt 1
2 303008350 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 005.133 PH-H Sách tham khảo Việt 2
3 102020640 Kho Giáo trình khác 005.133 PH-H Giáo trình khác 3 Hạn trả:30-12-2019
4 102020641 Kho Giáo trình khác 005.133 PH-H Giáo trình khác 4
5 102020642 Kho Giáo trình khác 005.133 PH-H Giáo trình khác 5 Hạn trả:03-02-2020
6 102020643 Kho Giáo trình khác 005.133 PH-H Giáo trình khác 6 Hạn trả:06-01-2020
7 102020644 Kho Giáo trình khác 005.133 PH-H Giáo trình khác 7 Hạn trả:31-12-2019
8 102020645 Kho Giáo trình khác 005.133 PH-H Giáo trình khác 8 Hạn trả:10-02-2020
9 102020646 Kho Giáo trình khác 005.133 PH-H Giáo trình khác 9
10 102020647 Kho Giáo trình khác 005.133 PH-H Giáo trình khác 10 Hạn trả:06-01-2020