Giáo trình khác
Code dạo ký sự lập trình viên đâu chỉ biết code /
Tác giả CN Phạm Huy Hoàng
Nhan đề Code dạo ký sự lập trình viên đâu chỉ biết code / Phạm Huy Hoàng
Thông tin xuất bản H : Dân Trí, 2017
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Địa chỉ Trung tâm TTTV Trường ĐH Mỏ - Địa Chất
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123825
002512
00427FE8AEF-9F10-4586-9A1B-9FC3B1FF795E
005201905131354
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |c159000
039|y20190513135419|zhoangthuy
100 |aPhạm Huy Hoàng
245 |aCode dạo ký sự lập trình viên đâu chỉ biết code / |cPhạm Huy Hoàng
260 |aH : |bDân Trí, |c2017
300 |atr. ; |ccm.
852 |aTrung tâm TTTV Trường ĐH Mỏ - Địa Chất
900 |aMua

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào