Sách TK Ngoại Văn
005.133 BU-B
Java programming for Android developers for dummies /
DDC 005.133
Tác giả CN Burd, Barry
Nhan đề Java programming for Android developers for dummies / Barry Burd
Lần xuất bản 2nd edition
Thông tin xuất bản Hoboken : For Dummies, a Wiley Brand, 2017
Mô tả vật lý 437tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Ngôn ngữ lập trình
Từ khóa tự do Công nghệ thông tin
Từ khóa tự do Ngôn ngữ Java
Địa chỉ HUMGKho STK Ngoại Văn tầng 3 Đọc: KĐ2042 (01 cuốn): 304000616
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123763
00212
004895E66C5-7A57-4B4E-8F93-BF80183150BC
005201904111509
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20190411150904|bdomuong|y20190411150803|zdomuong
082 |a005.133|bBU-B
100 |aBurd, Barry
245 |aJava programming for Android developers for dummies / |cBarry Burd
250 |a2nd edition
260 |aHoboken : |bFor Dummies, a Wiley Brand, |c2017
300 |a437tr. ; |c24cm.
653 |aNgôn ngữ lập trình
653 |aCông nghệ thông tin
653 |aNgôn ngữ Java
690 |aNgành Công nghệ thông tin
691 |aChuyên ngành Công nghệ Phần mềm
852|aHUMG|bKho STK Ngoại Văn tầng 3|j Đọc: KĐ2042 (01 cuốn): 304000616
890|a1
900 |aBiếu|bQũy Châu Á
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 304000616 Kho STK Ngoại Văn tầng 3 005.133 BU-B Sách tham khảo khác 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào