Sách TK Ngoại Văn
005 AB-N
Getting a coding job for dummies /
DDC 005
Tác giả CN Abraham, Nikhil
Nhan đề Getting a coding job for dummies / Nikhil Abraham, Kathleen Taylor, Bud E. Smith
Thông tin xuất bản New Jersey : John Wiley & Sons, 2015
Mô tả vật lý 263tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Lập trình
Từ khóa tự do Thực hành
Từ khóa tự do Công nghệ thông tin
Tác giả(bs) CN Smith, Bud E.
Tác giả(bs) CN Taylor, Kathleen
Địa chỉ HUMGKho STK Ngoại Văn tầng 3 Đọc: KĐ2040 (01 cuốn): 304000615
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123762
00212
004AB215E23-5F28-4A33-BA05-DD7AC9CD533B
005201904111504
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20190411150408|bdomuong|y20190411150323|zdomuong
082 |a005|bAB-N
100 |aAbraham, Nikhil
245 |aGetting a coding job for dummies / |cNikhil Abraham, Kathleen Taylor, Bud E. Smith
260 |aNew Jersey : |bJohn Wiley & Sons, |c2015
300 |a263tr. ; |c24cm.
653 |aLập trình
653 |aThực hành
653 |aCông nghệ thông tin
690 |aNgành Công nghệ thông tin
691 |aChuyên ngành Công nghệ Phần mềm
700 |aSmith, Bud E.
700 |aTaylor, Kathleen
852|aHUMG|bKho STK Ngoại Văn tầng 3|j Đọc: KĐ2040 (01 cuốn): 304000615
890|a1
900 |aBiếu|bQũy Châu Á
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 304000615 Kho STK Ngoại Văn tầng 3 005 AB-N Sách tham khảo khác 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào