DDC 005.4
Tác giả CN Scott, Brendan
Nhan đề Python for kids for dummies / Brendan Scott
Thông tin xuất bản New Jersey : John Wiley & Sons, 2015
Mô tả vật lý 313tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Ngôn ngữ lập trình
Từ khóa tự do Công nghệ thông tin
Địa chỉ HUMGKho STK Ngoại Văn tầng 3 Đọc: KĐ2039 (01 cuốn): 304000614
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123761
00212
00453FF3EB9-5A47-4D00-8E7B-B2D15D01BE17
005201904111458
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20190411145802|bdomuong|y20190411145710|zdomuong
082 |a005.4|bSC-B
100 |aScott, Brendan
245 |aPython for kids for dummies / |cBrendan Scott
260 |aNew Jersey : |bJohn Wiley & Sons, |c2015
300 |a313tr. ; |c24cm.
653 |aNgôn ngữ lập trình
653 |aCông nghệ thông tin
690 |aNgành Công nghệ thông tin
691 |aChuyên ngành Công nghệ Phần mềm
852|aHUMG|bKho STK Ngoại Văn tầng 3|j Đọc: KĐ2039 (01 cuốn): 304000614
890|a1
900 |aBiếu|bQũy Châu Á
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 304000614 Kho STK Ngoại Văn tầng 3 005.4 SC-B Sách tham khảo khác 1